Arbeidsmediator Isabelle Hulsman: Voorkomen is beter dan genezen

Isabelle Hulsman
Isabelle Hulsman
Foto:

Isabelle Hulsman is arbeidsmediator (MfN-geregistreerd) en gecertificeerd stress en burn-out coach in Bergen op Zoom. Voor Nieuws.nl schrijft zij wat zij in haar praktijk tegenkomt. Deze keer over de timing van conflictbemiddeling.

Wrijving geeft glans. Jazeker, een gezond conflict waarbij verschil van mening wordt gerespecteerd kan daadwerkelijk samenwerking bevorderen en de productiviteit van werknemers verbeteren. Maar helaas, in mijn praktijk voor arbeidsmediation kom ik het ook anders tegen. Dat een conflict op de werkvloer uitmondt in negativiteit en destructief gedrag, met uiteindelijk alleen maar verliezers.

Een conflict op zichzelf is niet destructief maar het vermijden van een conflict is dat vaak wel. Eigenlijk zouden we conflicten uit de taboesfeer moeten halen. Laten we het eens vanuit de helikopter bekijken. Waar mensen werken, zijn er verschillen van inzicht. Gelukkig maar, want daardoor kunnen organisaties leren en groeien. Maar verschil van inzicht kan leiden tot een conflict, wanneer inzichten zich verharden tot standpunten en medestanders worden verzameld om het eigen punt kracht bij te zetten.

Probeer het conflict eens niet te zien als een vaste situatie maar als een proces, wat is terug te voeren op gedrag en communicatie. We onderscheiden verschillende fasen van escalatie: de winstfase, de strijdfase en de verliesfase. Vrij vertaald, van een klein meningsverschil tot een complete oorlogsverklaring. En juist in die winstfase kan het conflict worden benut om de werkrelaties alsook de kwaliteit van het werk, de producten en diensten te verbeteren!

Waarom? Omdat juist in deze fase de partijen nog écht met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ze zullen elkaar proberen te overtuigen van hun eigen zienswijze en daarmee enorm veel kennis, informatie, kunde en ervaring uitwisselen. Maar nog veel belangrijker: het delen van belangen, wensen en behoeften maakt dat de betrokkenen begrip voor elkaar krijgen. En vanuit dit wederzijds begrip is iedere oplossing bespreekbaar. Een goed gesprek in deze fase draagt bewezen bij tot duurzame oplossingen, betere samenwerkingen, hogere productiviteit en werkplezier.

Als arbeidsmediator ben ik gespecialiseerd in het bemiddelen tussen conflictpartijen. Mijn insteek is het zoeken naar gezamenlijk gedragen oplossingen of besluiten. Bemiddeling is een ideaal middel wanneer je belang hecht aan het snel bereiken van duurzaam resultaat, kostenbeheersing en zelf de regie wil blijven voeren.

Regelmatig merk ik in mijn praktijk dat mediation laat wordt ingezet. Wanneer een conflict al te ver is geëscaleerd en enkel nog de optie ‘goed afscheid nemen’ onder begeleiding van een mediator kan worden gerealiseerd. Wat ook heel mooi kan zijn hoor, maar er is zoveel meer duurzame groei te behalen en er kan zoveel (persoonlijke) ellende en (bedrijfs)kosten worden voorkomen wanneer gespreksbegeleiding eerder wordt ingezet. En daarvoor zet ik mij graag in! Bel mij voor een kosteloos kennismakingsgesprek en dan kijken we samen wat ik voor jou of je organisatie op het gebied van conflicthantering kan betekenen.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Isabelle Hulsman, arbeidsmediator 

Reacties

Cookieinstellingen