Bezoekerscentrum bij Molen Johanna in Huijbergen

Foto: Jan Krijtenburg

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs ingestemd met het plan om een onderkomen te realiseren voor Stichting Molen Johanna Huijbergen en de Heemkundekring Huijbergen.

Het plan voor het onderkomen werd woensdagmorgen bekend gemaakt door wethouder Jeffrey van Agtmaal, in het bijzijn van de voorzitter van de molenstichting, Theo Sanders en de voorzitter van de heemkundekring, Frank Hoeckx.

Dit gebouwtje zal op het terrein voor Molen Johanna komen en de kosten hiervoor bedragen € 90.750,- wat de gemeente bijdraagt, en verdere bijgedragen van sponsors en zelfwerkzaamheid van vrijwilligers van de molenstichting.

v.l.n.r. Theo Sanders, Jeffrey van Agtmaal en Frank Hoeckx

Achtergrond

Rijdend van Wouwse Plantage de kern van Huijbergen in, zie je meteen de stenen bergmolen, molen Johanna staan, net voorbij de bocht naar de Bergsestraat.

De molen werd in 1862 gebouwd in opdracht van Petrus Johannes Backx. De pastoor van de parochie wilde graag een molen binnen zijn parochie hebben en had er daarom bij Backx op aangedrongen de molen te laten bouwen.

Momenteel is de molen ingericht om graan te malen maar in de oorspronkelijke bouwvergunning staat de molen als oliemolen vermeld. Naast de molen bevond zich vroeger een houtzagerij die, via een systeem van riemen en assen, ook door de wieken van de molen werd aangedreven. Een restant van deze constructie is beneden in de molen nog te zien.

Nadat de molen in verval was geraakt werd hij in 1966 aan de gemeente Huijbergen verkocht. In 1967 is de molen gerestaureerd en wordt sindsdien regelmatig gebruikt. Molen Johanna in Huijbergen is sinds 1971 een Rijksmonument in de categorie ‘Boerderijen, molens en bedrijven’.

De exploitatie van molen Johanna in Huijbergen ligt sinds januari 2019 in handen van Stichting Molen Johanna Huijbergen. Zij organiseren activiteiten en stellen de molen open voor publiek en laten de molen draaien. Momenteel zijn er twee molenaars, Judo Goris en Theo Sanders.

Een onderkomen voor de Stichting Molen Johanna Huijbergen ontbreekt momenteel echter. Daarnaast is de heemkundekring gevestigd in het voormalige gemeentehuis, maar zijn er andere plannen voor dit pand en wordt er naar een ander onderkomen gezocht.

Wethouder Van Agtmaal: “Met het realiseren van een onderkomen op het terrein van molen Johanna worden twee vliegen in één klap geslagen: Er is een nieuw onderkomen gevonden voor de Heemkundekring én zij kunnen samen met Stichting Molen Johanna verdere activiteiten ontwikkelen waarmee bezoek aan de locatie bevorderd wordt.”

Huisvesting

Het gebouwtje zal bestaan uit een ruimte om bezoekers te ontvangen en een ruimte om te exposeren. Ook zal een beperkte horeca- en toiletruimte gerealiseerd worden. Daarnaast wil men hier ook in de molen vervaardigde producten gaan verkopen (zoals het onlangs gemaakte pannenkoekenmeel). Bij de bouw zal gekeken worden naar het gebruik van duurzame bouwmaterialen.

Watertappunt

Het watertappunt in Huijbergen dat in het kader van een ander project gerealiseerd zal worden, zal voor de molen geplaatst worden, zodat fietsers en wandelaars die de molen bezoeken hier ook gebruik van kunnen maken.

Financiën

Voor de kern Huijbergen is een resterend iDOP-budget (integraal Dorpsontwikkelings-budget) gereserveerd van €190.162. Dit kan tot 31 december 2020 besteed worden aan projecten die in lijn zijn met de eerder geformuleerde plannen van het iDOP en de leefbaarheidsagenda van het dorpsplatform. De plannen voor het onderkomen van de molenstichting en heemkundekring passen hierin en kosten € 90.750,-.

Wethouder Van Agtmaal: “Wanneer er meer bezoekers naar de locatie komen, kunnen de molenstichting en heemkundekring hieruit ook inkomsten genereren. Deze financiën kunnen ingezet worden voor het reguliere klein onderhoud en de energielasten van het nieuwe onderkomen. Het groot onderhoud zal door de gemeente gedaan worden.”

Planning

Voorzitter van Stichting Molen Johanna Huijbergen, Theo Sanders, vertelde blij te zijn dat na zo’n twee jaar voorbereiding nu eindelijk de kogel door de kerk is. De omgevingsvergunning (zeg maar bouwvergunning) is aangevraagd en, als het niet te veel tegen zit, zou er in het voorjaar van 2021 met de bouw kunnen worden begonnen.

Met de voorzieningen in de nieuwe huisvesting, zoals de horeca- en toiletruimte, is het ook mogelijk om meer activiteiten rond en bij de molen te organiseren. In de toekomst is er misschien ook een mogelijkheid voor een minicamping op het terrein, waarbij één of twee kleine tenten een nacht kunnen blijven staan voor een overnachting bij de molen.

Links

 

 

Reacties