22 April, Voordracht over Pater Anselmus in Hotel Dekkers

Foto:

John van Dooren en leden van de familie Raaijmakers verzorgen op zondag 22 april in Hotel Dekkers een voordracht over de Ossendrechtse Pater Anselmus Musters.

John van Dooren en leden van de familie Raaijmakers verzorgen op zondag 22 april aanstaande een bijzonder interessante voordracht over de Ossendrechtse Pater Anselmus Musters. Twee jaar geleden begon een speurtocht naar deze ooit doodgewaande oorlogs- en verzetsheld, die leidde tot steeds verrassendere en indrukwekkendere constateringen. De ‘speurders’ hebben zich graag bereid verklaard om voor leden en niet-leden van Heemkundekring Het Zuidkwartier in de zaal van Hotel Dekkers uitgebreid uit de doeken te doen hoe de ontdekkingsreis is begonnen en welke feiten allemaal naar boven zijn gekomen.

Krant

Het Ossendrechtse gezin Musters telde vier kinderen. De drie zoons werden priester, de dochter trouwde met een meneer Raaijmakers. Zij kregen twee zoons en een dochter.
John van Dooren besteedt al bijna zijn hele leven al zijn vrije tijd aan het bestuderen en vastleggen van de geschiedenis van zijn geliefde Ossendrecht. Bij die studie kwam hij twee jaar geleden een krantenartikeltje tegen waarin gewag werd gemaakt van een doodgewaande Ossendrechtse priester, die zijn eerste H.Mis zou opdragen. John vroeg zich af wie dit wel zou kunnen zijn en toog op onderzoek uit. Aanvankelijk stuitte hij voortdurend alleen maar op vraagtekens, maar op een gegeven moment lukte het hem om een tipje van de sluier opgelicht te krijgen. Vanaf dat moment viel hij van de ene verbazing in de andere, waarna hij het de hoogste tijd vond om op zoek te gaan naar de familie van Pater Anselmus.

Doos

De familie Raaijmakers was zich tot dan toe nergens van bewust, maar nadat John van Dooren hen op de hoogte had gesteld bedacht Louis Raaijmakers dat hij op zijn zolder nog een doos had staan met spullen van zijn ’Ome Toon’ oftewel Pater Anselmus. Die doos bleek een bijna onuitputtelijke schat aan informatie te bevatten. Er werden contacten gelegd, bronnen geraadpleegd, gesprekken gevoerd, reizen ondernomen en verdere ontdekkingen gedaan. Steeds meer werd duidelijk, dat Pater Anselmus tijdens de Tweede Wereldoorlog in Vaticaanstad een belangrijke spil is geweest in een netwerk waardoor van bijna 7000 vluchtelingen en Joden het leven is gered. Toen de Duitsers hem in het vizier kregen, namen ze hem gevangen en werd Anselmus gedurende drie weken gemarteld. Hij liet echter niets los en werd dan ook op transport gesteld naar Duitsland. Onderweg wist hij echter te ontsnappen, waardoor hij enkele maanden later weer terug kon keren in het Vaticaan. Daar had men inmiddels al een herdenkingsdienst voor hem gehouden, in de veronderstelling dat hij in een concentratiekamp het leven had gelaten.

Geleerde

Pater Anselmus Musters was een geleerde, die vloeiend zeven talen sprak en schreef. Hij was professor doctor in de theologie en doceerde daarnaast ook filosofie. Nooit sprak hij met zijn familie over wat hem was overkomen en aangedaan. Hoewel hij zowel in Engeland als in Italië een zeer hoge onderscheiding ontving, heeft zijn eigen familie dus nooit beseft hoe belangrijk hij is geweest voor het verzet.
Verbazingwekkend en tegelijkertijd ook tekenend voor Antoon Musters is wel, dat hij later tot zijn overlijden pastoor is geweest in een dorpje in … Duitsland. Hij was een man van vergeven en vooruitkijken in plaats van omzien in wrok.
John van Dooren en de familie Raaijmakers willen graag vertellen over hun speurtochten en ervaringen en dit toelichten met beelden. De voordracht begint om 10:00 uur. Diezelfde dag kunnen geïnteresseerden tussen 13:30 en 16:30 uur de thematentoonstelling bezoeken, die door dezelfde personen is ingericht in de unit achter Museum Den Aanwas en die tot en met oktober elke tweede en vierde \zondag van de maand te bezichtigen is. De toegang is gratis, zowel voor de voordracht als voor de tentoonstelling.
Deskundigen verwachten, dat na het jaar 2020, als de archieven van het Vaticaan volledig open gaan, Pater Anselmus Musters zal uitgroeien tot een grote internationale bekendheid, al zal het de vraag blijven of hij dat zelf wel zou hebben gewild.

Praktische informatie

Titel: Voordracht over de Ossendrechtse Pater Anselmus Musters.
Datum: 22 april
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Hotel Dekkers, Suster Marie Adolphinestraat 6 Ossendrecht.

Titel: Thematentoonstelling over de Ossendrechtse Pater Anselmus Musters.
Datum: Van april t/m oktober elke 2e en 4e zondag van de maand
Tijd: Van 13.30 tot 16.30 uur.
Locatie: Museum Den Aanwas, Aanwas 29, 4641 JE Ossendrecht (Fietsknooppunt 33).

Reacties