Woensdrechtse WMO scoort goed in cliëntervaringsonderzoek

Foto: Jan

Wmo-cliënten in Woensdrecht beoordelen het contact met de gemeente, de kwaliteit en het resultaat van de ondersteuning hoger dan gemiddeld in Nederland.

Cliëntervaringsonderzoek

Dit resultaat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat over 2017 uitgevoerd is. “Een mooi resultaat waar we trots op mogen zijn”, aldus verantwoordelijke portefeuillehouder Lars van der Beek.

380 mensen met een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo zijn in 2017 schriftelijk of online bevraagd door onderzoeksbureau Triqs. De tevredenheid over de kwaliteit van de ondersteuning blijkt hoog te zijn: 85 tot 90% is (heel) tevreden. Ook is 80% tot 85% (heel) tevreden over het resultaat. Dit oordeel geldt in de brede linie voor vrijwel alle voorzieningen. Woensdrecht scoort hiermee in vergelijking met andere gemeenten en in vergelijking met vorig jaar gemiddeld hoger.

Cliëntondersteuning

Hoewel Woensdrecht ook op de vraag ‘wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner’ hoger scoort dan gemiddeld, is een score van 4,43 op een schaal van 0-10 een opvallende score. Slechts 10,5% van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan een onafhankelijk cliëntondersteuner. Wethouder Lars van der Beek hierover: “Je ziet dat de onafhankelijk cliëntondersteuner in den lande nog niet zo bekend is. In Woensdrecht merken we dat er een steeds groter beroep gedaan wordt op onze onafhankelijk cliëntondersteuners.
Ze staan midden in de samenleving, vormen een laagdrempelige toegang tot informatie en verwijzen – indien nodig – goed door. Samen met andere partijen blijven we ons inzetten om de meerwaarde van deze belangrijke vrijwilligers onder de aandacht te brengen.”

Mantelzorg

Uit het onderzoek blijkt verder dat er meer mensen zijn die mantelzorg ontvangen dan vorig jaar (60%). In ruim 80% van de gevallen is een familielid de mantelzorger. In slechts 15% van de gevallen is het een vrijwilliger buiten de familie of vriendenkring. Daar blijkt ook weinig behoefte aan te zijn: 35% vindt het geen prettig idee dat er een ‘vreemde’ over de vloer komt.

Van der Beek: “Mantelzorgers zijn van groot belang voor onze samenleving. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende ondersteuning is voor deze groep. Vrijwilligers kunnen veel betekenen in het (af en toe) overnemen van bepaalde taken. We moeten daar met z’n allen misschien nog wat aan wennen. Het steunpunt vrijwilligerswerk van de BWI kan helpen om hier passende oplossingen voor te vinden.”

Resultaten

De resultaten worden binnen enkele weken gepubliceerd op de site www.waarstaatjegemeente.nl.

Reacties