Woensdrecht solidair met Oekraïense vluchtelingen

Foto: Jan Krijtenburg

12 Maart is uitgeroepen tot Europese dag van gemeenten voor solidariteit met Oekraïne. Ook in de gemeente Woensdrecht leven we mee met de mensen die op dit moment te maken hebben met het oorlogsgeweld in Oekraïne.

Initiatieven

We zien dat er allerlei initiatieven zijn op het gebied van aanbod van goederen en onderdak.
Burgemeester Adriaansen: “In de vroege ochtend van 24 februari 2022 viel het Russische leger Oekraïne binnen. Sinds die dag zijn onze gedachten bij de mensen in Oekraïne, bij de mensen die op de vlucht geslagen zijn en bij mensen in Nederland die familieleden in Oekraïne hebben. Iedereen maakt zich zorgen. De beelden op televisie en internet laten veel verwoesting en menselijk leed zien. Dit raakt ons allen en maakt dat we iets willen doen om de Oekraïners te helpen.
Gelukkig zien we dat Nederland gul geeft en dat er allerlei acties op touw gezet worden. Ook in de gemeente  Woensdrecht worden inzamelacties gehouden en bieden mensen slaapplaatsen aan. Mensen stellen hun hart en soms ook letterlijk hun huis open voor de vluchtelingen. De solidariteit met Oekraïne is hartverwarmend en biedt de
getroffenen hoop”.

Initiatieven binnen de gemeente Woensdrecht

Als gemeente brengen we in kaart welke initiatieven er spelen. Dagelijks komen er weer nieuwe mails binnen waarin onze burgers hun hulp aanbieden. Tot nu toe hebben we al bijna 100 potentiële slaapplaatsen binnen de gemeente waar we op korte termijn over kunnen beschikken. Dit betreft mogelijkheden bij particulieren, bedrijven en instellingen.

Op dit moment zijn er daadwerkelijk al 16 Oekraïense vluchtelingen, die ver weg van het oorlogsgeweld op adem komen binnen onze gemeente. Op korte termijn verwachten wij meer vluchtelingen die overigens niet alleen via de landelijke coördinatielijn naar ons toe komen. We zien namelijk ook dat mensen via particulieren en bedrijfsnetwerken hun weg naar Nederland vinden.

Goederen en diensten

Ook voor wat betreft het aanbod van goederen en diensten zien we vanuit de Woensdrechtse samenleving allerlei prachtige initiatieven. Zo stelt Herwonnen Levenskracht gratis spullen beschikbaar, wordt de kerk van Huijbergen tijdelijk ter beschikking gesteld voor de opslag van goederen van inzamelingsactie(s) en biedt de Voedselbank aan
voedselpakketten beschikbaar te stellen. Vanuit particulieren krijgen we daarnaast bedden en matrassen aangeboden en het aanbod om mee te helpen.

Burgemeester Adriaansen: “Terwijl we dit zeggen loopt de teller nog op. Initiatieven, maar ook hulpvragen kunnen gemeld worden bij onze servicelijn. We registreren alles en proberen vraag en aanbod zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen, zodat de hulp goed terecht komt”.

Speciale werkgroep

Binnen de gemeentelijke organisatie is een speciale werkgroep ingericht waarbinnen we de opvang van de vluchtelingen organiseren. Daarbij gaat het niet alleen om de opvang, maar ook om onderwijs, zorg en andere vormen van ondersteuning.

Cookieinstellingen