Woensdrecht sluit zich aan bij ‘Eén tegen eenzaamheid’

Foto: Jan Krijtenburg

Wethouder Lars van der Beek heeft dinsdagmiddag zijn handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van het ministerie van VWS.

Actieprogramma

Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid doorbreken. Woensdrecht committeert zich aan dit doel en gaat zich er gedurende langere tijd actief voor inzetten.

Eenzaamheid

Het thema eenzaamheid staat in Woensdrecht al langer op het netvlies. Uit onderzoeken in het kader van het actieplan volksgezondheid werd in al eerder geconstateerd dat het aantal volwassenen dat zich eenzaam voelt toeneemt. In Woensdrecht, in West-Brabant en landelijk.

“We moeten deze trend als samenleving keren. Het gaat mij echt aan het hart dat mensen zich anno nu eenzaam voelen. En dan hebben we het echt niet alleen over oudere mensen. Het is een breed probleem, waar de coronacrisis geen goed aan doet. Daarom teken ik in de Week van de Eenzaamheid (1 t/m 8 oktober 2020) dit actieprogramma”, aldus Van der Beek.

Symbolische ondertekening

Met deze symbolische ondertekening schaart Woensdrecht zich achter de vijf pijlers van het actieprogramma: (bestuurlijk) commitment tonen, een sterk netwerk creëren, mensen en eenzamen zelf betrekken bij mogelijk oplossingen, een duurzame aanpak ontwikkelen en die blijven monitoren.

Wat gebeurt er in Woensdrecht ?

Van der Beek: “Er gebeurt al veel in Woensdrecht om eenzaamheid tegen te gaan samen met partners zoals Brede Welzijnsinstelling (BWI) en initiatieven vanuit maatschappelijke organisaties en ondernemers. We willen onze aanpak tegen eenzaamheid verder versterken en nodigen diverse partijen en inwoners graag uit om hierin mee te denken.”

Uit cijfers blijkt dat 43% van de inwoners van 19 jaar en ouder zich eenzaam voelt in Woensdrecht. Onder 65-plussers, zo bleek in maart 2020, loopt dit zelfs op tot een percentage van 49%. Landelijk liggen de cijfers op 44% (19 jaar en ouder) en 55% (75-plussers).
Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek.

Van der Beek roept op: “Iedereen kan hier iets in betekenen. Eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen met elkaar. Kijk naar elkaar om. Juist nu. Afstand houden staat contact niet in de weg.” Ik sluit me wat dat betreft aan bij de uitspraak die minister Hugo de Jonge deed bij de lancering van de campagne dat niemand dé eenzaamheid alleen kan oplossen maar dat we wel allemaal iemands eenzaamheid kunnen doorbreken.

Lenny Winkel van de BWI voegde er nog aan toe dat eenzaamheid niet beperkt is tot een bepaalde groep van de bevolking maar in alle lagen van de bevolking voorkomt, mede door de individualisering van de samenleving. De BWI krijgt wel signalen via buren en dergelijke.

Lenny prees ook de burgerinitiatieven in de diverse kernen om mensen uit hun isolement te halen en noemde Woensdrecht een ‘warme’ gemeente.

Wat kunt u doen?

Kijk wat u kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl.

Heeft u ideeën, wilt u meedenken,  of kampt u of iemand die u kent met eenzaamheid? U kunt terecht bij Brede Welzijnsinstelling (BWI).

Reacties