Wandeling over de slikken van Rilland

Foto: Leo den Heijer

Dinsdagmiddag heeft Leo den Heijer weer een ‘ontdekkingstocht’ gemaakt over de slikken van Rilland.

Hij schreef er het volgende over;

Om 11.45 uur afgesproken op de Dumoulinweg ter hoogte van de ex doorbroken strekdam met Rene en Arnovan de Provincie Zeeland. De valbakens op de nieuwe strekdammen moesten ingemeten worden en de beide heren vonden enige uitleg over de omgeving en de te vinden objecten ook wel interessant (vandaar dat ik met ze mee mocht).

Oud Rilland

Bij het ontmoeten vertelde ik het een en ander over de geschieden is van Oud Rilland, de “Quade Sint Felixvloed” van 5 november Quade Saterdagh A.D. 1530 en de vermoedelijke ligging van het verdronken dorp in de vaargeul. Daarna in verband met de eb tijd snel de dijk op met een mooi uitzicht

 

We liepen langs de inmiddels herstelde strekdam naar het eerste punt; de boomstronk uit (1530 -140 jaar = ) ongeveer 1390 plantdatum?

Hierbij ligt het ex fundament met keldertje van wat we eerst dachten een boerderijtje maar naar later waarschijnlijk een vuurtorenwachtershuisje was. De enige in verband liggende stenen muur is die van de oude opslagschuur.

Ernaast spoelen nu uitgestoken rechthoekige putten leeg.

Daarna liepen we door het slik naar de inmiddels verdwenen grote fundering (onder 10 a 15 cm slib). De fundering strekt zich in een grote rechthoekige vorm van ongeveer 35 meter lengte uit, breedte 15 meter. Een groot huis dus maar inmiddels helemaal onder het slik verdwenen. Wel nog de zien, delen van een soort half rond bakovenvloertje?. Verder gewandeld naar de dijkweg en de sloot ernaast met Wilgenstronken. De slikvlakte bleek een enorme hindernis op te leveren toen we naar de gestorte strekdam wilden lopen. Arno en ik kwamen diverse keren vast te zitten in de blubber die bijna te hoog voor onze laarzen was. Een keer dreigde ik te diep weg te zinken, gelukkig was Arno achter me en in de buurt om me eruit te helpen (nog dank daarvoor).

Aan het werk

Uiteindelijk lukte het ons om op de strekdam te komen waar beide heren aan het werk konden…

We klauterden verder toen erover heen en liepen langs de schervenrijke laag waar heel veel scherven geraapt konden worden, naar de volgende strekdam. Ook daar werd ingemeten. Er kwam net een Rijkswaterstaat bootje langs….

We liepen naar diverse verdere oostelijk gelegen dammen onderweg scherven rapend en na de laatste dam besloten we terug te gaan. De heren kwamen net van een dam af toen een ander bootje langkwam….

Scherven en botten

Via de ex doorbroken strekdam en ondertussen scherven oprapend naar de woonterpen……1 en2, 3 stond door de opkomende vloed al onder water. We zagen dat het schervengeultje al goeddeels dichtgeslibd is, de woonterpen zijn nog wel goed te zien maar de sliblaag rukt op. Bij woonterp drie konden we bijna niet meer komen, ook hier ligt een laag van 5 cm slib overheen.

De omtrek van terp 1 slijt door de ernaast gelegen nieuwe strekdam verder weg. Diverse steenfragmenten komen meer bloot te liggen van de cirkel van de woonterp. Ook diverse scherven spoelen hierdoor bloot. Met name vonden we hier Duits steengoed fragmenten (Siegburg)


We liepen door en bekeken zoveel mogelijk strekdammen maar er bleken er geen meer toegankelijk te zijn vanwege de grote uitgeschuurde gaten achter de dammen en de inmiddels snel opkomende vloed. We besloten recht voor de boerderij die ik normaal gesproken als begin van de wandeling gebruik weer terug te keren naar ons uitgangspunt. Duidelijk is te zien hoe op het hogere deel meer sediment afgezet is, het lagere deel zal volgen als de stortsteenrand langs de waterlijn ook verhoogd is.

Zie ook verspoelde vondsten van botten en scherffragmenten

Foto’s en tekst: Leo den Heijer

Reacties