Verbeterde afvoer regenwater in Putte

Foto: Jan Krijtenburg

Wethoudr Jeffrey van Agtmaal legde maandagmorgen de laatste buis voor de rioleringswerkzaamheden in de Sparrenlaan en omgeving in Putte.

Klimaatstresstest

Mede naar aanleiding van de klimaatstresstest van enige tijd geleden en de klachten van wateroverlast in de kern Putte, zijn er de laatste tijd diverse aanpassingen in de waterhuishouding in Putte gedaan om de overlast te beperken.

Zo is de regenwater afvoer van het nieuwe Tervoplein omgeleid naar de Eendenvijver in Putte. Hierdoor is het water weg van het plein en krijgt de Eendenvijver het water dat de vijver zo hard nodig heeft. Ook is er op diverse pleinen in Putte waterdoorlatende bestrating aangebracht om het water niet via het riool maar in de grond af te voeren.

Infiltratie riool

Bij het project Sparrenlaan en omgeving is gebruik gemaakt van een zogenaamd ‘infiltratie riool systeem’.
Projectleider Ad Boden en toezichthouder Niek Dijkema van de gemeente Woensdrecht, vertelden dat het infiltratie riool systeem van de firma Drainvast de Rioned Innovatieprijs gewonnen heeft met hun systeem. Het werkt met geperforeerde PVC pijpen met een poreuze mat er om heen waardoor het water dat van de straatkolken in het hemelwater riool komt in de grond kan stromen, om uitdroging van de grond tegen te gaan. In het riool staan op diverse plaatsen schotten om de hoogte van het water in het riool te regelen.

Geperforeerde buis van het infiltratie riool systeem

Door bij pleintjes in de wijk waterdoorlatende bestrating toe te passen wordt er nog meer gedaan om wateroverlast en uitdroging van de grond tegen te gaan.

De vuilwaterafvoer van de woningen langs de weg worden op een apart vuilwaterriool aangesloten dat naar de zuiveringsinstallatie afvoert. Dit vuilwater riool is ook vervangen. Het oude rioolsysteem zat al zo’n zestig jaar in de grond en was aan vervanging toe.

Wadi’s

Als overloop bij hevige regenval zijn er in de wijk en aantal kleine en één grote Wadi aangelegd waar het water tijdelijk opgevangen kan worden. Als zelfs deze opvang te vol dreigt te lopen is er nog een overloop naar de Eendenvijver.
De naam Wadi komt van de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal en het is ook een acroniem van Water Afvoer Drainage Infiltratie.

De overloop van het regenwater riool komt uit in de wadi

Bomen

Gedurende dit project zijn er ook circa tachtig oude bomen geruimd en zijn er nieuwe bomen voor in de plaats gekomen. Er is een rijke variatie van bomen gekozen zoals eiken (een soort waar geen eikenprosessierups in voorkomt), walnoot, platanen, Italiaanse els en anderen.

De laatste buis

Als afronding van het project mocht wethouder Jeffrey van Agtmaal symbolische de laatste buis in de grond leggen en er aarde overheen storten met de graafmachine.

De nieuwe rioleringsbuis moet afgedekt worden

Ook gaf Van Agtmaal, op de ‘oever’ van de grote Wadi, uitleg over het project en het gebruik van de Wadi’s.

Bij de grote Wadi

Planning en kosten

Het project is in maart gestart en de verwachting is dat de aannemer De Krom uit Etten Leur nog een week of twee nodig heeft om het project helemaal af te ronden.
De kosten van het project bedragen circa € 850.000.

Met dit en de voorgaande projecten hoopt de gemeente de problemen met wateroverlast in Putte afdoende aangepakt te hebben.

Reacties