Subsidies voor verenigingen worden met een jaar verlengd

Foto: Jan Krijtenburg

Het Woensdrechtse college van B&W heeft besloten de waarderingssubsidies voor verenigingen met een jaar te verlengen onder dezelfde voorwaarden.

  • Het gaat om de waarderingssubsidies die de gemeente toekent aan verenigingen of voor activiteiten in het kader van het maatschappelijk belang (en dus niet om incidentele subsidie voor bijvoorbeeld een jubilerende vereniging of om budgetsubsidie. Budgetsubsidie is bedoeld voor stichtingen zoals de BWI, WijZijn Traverse of MEE West-Brabant, die uitvoering geven aan de beleidsdoelen van de gemeente. Zij doen jaarlijks een aanvraag). De waarderingssubsidie waar het nu om gaat, is bijvoorbeeld voor sportclubs, muziekverenigingen en carnavalsverenigingen.
  • Verenigingen hebben in 2016 de kans gehad om een waarderingssubsidie aan te vragen voor de periode 2017-2020. Deze subsidieperiode zou eind dit jaar aflopen. Willen verenigingen in aanmerking komen voor subsidie in de nieuwe periode dan zou de aanvraag voor 1 juni dit jaar binnen moeten zijn bij de gemeente.
  • Diverse verenigingen hebben laten weten dat dit niet haalbaar is omdat vergaderingen niet door kunnen gaan vanwege de corona maatregelen. Daarom heeft het college besloten voor verlenging van de huidige periode met een jaar. Dit geeft ook een stukje (financiële) zekerheid voor verenigingen in deze onzekere coronatijden.
  • Verenigingen hoeven dus geen nieuwe aanvraag in te dienen in 2020. Aanvragen voor de nieuwe periode – die dus per 2022 ingaat – moeten volgend jaar voor 1 juni binnen zijn. Verenigingen worden hierover per brief geïnformeerd.

Portefeuillehouder Lars van der Beek: “Het college heeft begrip voor de situatie waarin verenigingen verkeren. Daarom hebben we besloten het niet moeilijker te maken dan het is: we verlengen alle subsidies met een jaar tegen dezelfde voorwaarden. Een nieuwe aanvraag is dit jaar voor één keer niet nodig. Volgend jaar verwachten we wel weer gewoon een aanvraag voor 2021.”

Reacties