Plan de Noordrand van Ossendrecht gaat van start, bouwkavels te koop

Foto: Gemeente Woensdrecht

Op 27 februari start de uitgifte van de bouwkavels voor duurzaam wonen op Plan de Noordrand.

Per 1 februari 2019 is het bestemmingsplan De Noordrand in Ossendrecht onherroepelijk geworden en in werking getreden. Dat betekent dat op 27 februari 2019 de uitgifte van de bouwkavels kan starten. Plan de Noordrand voorziet in een duurzame woonwijk, waarin naast bouwkavels voor vrijstaande koopwoningen eveneens huurwoningen zijn voorzien.

Van voetbalveld naar woonwijk

Het terrein waar gebouwd gaat worden is momenteel als trainingsvelden in gebruik bij voetbalvereniging ODIO. De voetbalvereniging heeft in overleg met dorpsplatform en gemeente de twee trainingsvelden aangeboden zodat het plangebied zo goed mogelijk benut kan worden met als tegenprestatie dat op twee resterende sportvelden kunstgras aangelegd zou worden.

Ligging en type woningen

In het noordwesten van Ossendrecht, noordelijk van de Dorpsstraat en westelijk van de Doktersstraat is het plan de Noordrand voorzien met 44 woningen. In het plan zijn 20 uitgeefbare bouwkavels en 24 huurwoningen opgenomen. Woningstichting Woensdrecht zal de 24 huurwoningen bouwen (sociale huur en middensegment) en zal zich richten op toekomst-/levensloopbestendige woningen. Dit zijn woningen met keuken, woon- en slaapkamer op de begane grond en boven nog minimaal een slaapkamer.

De gemeente Woensdrecht verkoopt 20 bouwkavels die bestemd zijn voor de bouw van duurzame vrijstaande woningen.

Wethouder De Waal: “Plan de Noordrand in Ossendrecht biedt een goede mix tussen koop- en huurwoningen. De woningen zijn voor diverse doelgroepen geschikt; starters, ouderen, alleenstaanden en doorstromers. Vanwege het duurzame karakter is het een voorbeeld voor toekomstige bouwprojecten”.

Duurzame wijk

Uiteraard wordt de Noordrand een gasloze wijk, maar daarnaast is er nog veel meer aandacht voor duurzaamheid. Zo wordt het openbaar gebied duurzaam ingericht, met ruimte voor natuur, opvang van hemelwater en met zo min mogelijk verhard oppervlak. Omdat de wijk de natuur en het dorp in elkaar laat overlopen, blijft er een gebied van circa 30 meter onbebouwd tussen De Heiloop/Natura2000 gebied. Mensen die in dit gebied willen bouwen kunnen dit doen op ruime kavels (500 – 918 m2), midden tussen het groen.

Omdat de gemeente Woensdrecht de ambitie heeft om deze woonwijk zo duurzaam mogelijk te maken, dient er ook duurzaam gebouwd te worden. Voordelen voor de bewoners zijn dat duurzame woningen veel comfort hebben: mede door goede isolatie heeft men weinig last van de buitentemperatuur en geluid. Daarnaast verdwijnt de energierekening nagenoeg en is men niet meer afhankelijk van energieprijsstijgingen opgegeven door energieleveranciers. Bovendien woont men in een toekomstbestendige woning met een hogere waarde op de woningmarkt.

Daar staat natuurlijk wel tegenover dat er bij de bouw goed nagedacht moet worden over hoe die kwalitatief hoogwaardige, comfortabele en energiezuinige woning gerealiseerd kan worden. Om toekomstige bewoners hierin te begeleiden heeft de gemeente Woensdrecht het ‘Stappenplan duurzaam bouwen’ opgesteld, waarin toelichting gegeven wordt op onder andere de bouwmethode, bouw-/isolatiematerialen en energie installaties.

Grootte en prijzen

De bouwkavels variëren in grootte van circa vijfhonderd vierkante meter tot bijna achthonderd vierkante meter en de prijzen liggen tussen de €160.000,- en €225.300,- vrij op naam.

Ontsluiting

De nieuwe woonwijk wordt ontsloten vanaf de Dorpsstraat in Ossendrecht. Het bedrijfspand aan de Dorpsstraat nummer 30, dat de gemeente een jaar geleden van de familie van Tilburg kocht, zal gesloopt worden om ruimte te maken voor een toegangsweg naar de nieuwe wijk.

Momenteel wordt het pand nog gebruikt door KVS (Kinder Vakantie Spel Ossendrecht) en SJJW (Stichting Jeugd- en jongerenwerk Woensdrecht). Uiteindelijk moeten KVS en SJJW, samen met andere non-profit instellingen binnen de gemeente Woensdrecht, een plaats gaan vinden op de 1e verdieping van de momenteel in aanbouw zijnde gemeentewerf aan de Doelstraat waar eerst de grote Albert Heijn zat.

De planning is dat voor de zomervakantie de grond voor de nieuwe woonwijk bouwrijp gemaakt wordt en dat na de zomervakantie begonnen wordt met de bouw en ook met de sloop van het pand aan Dorpsstraat 30. De eerste woningen in de nieuwe wijk zouden begin 2020 opgeleverd kunnen worden.

Belangrijke data

Op woensdag 20 februari 2019 wordt in de kantine van R.K.V.V. Odio Ossendrecht aan de Trambaan 8a te Ossendrecht een informatieavond over de verkoop van de bouwkavels gehouden. De avond start om 19.30 uur.

Op 27 februari 2019 start de daadwerkelijke uitgifte van de bouwkavels. Meer informatie vindt u op: www.noordrandossendrecht.nl.

De verkoop gaat op volgorde van binnenkomst en bij binnenkomst op dezelfde dag zal geloot worden.

Reacties