Mooie uitkomst cliëntervaringsonderzoek WMO

Foto: Jan Krijtenburg

De Woensdrechtse Wmo krijgt van cliënten gemiddeld een mooie 8½. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek over 2019.

Met deze beoordeling scoort Woensdrecht op alle aspecten hoger dan gemeenten van vergelijkbare grootte.
Uit het onderzoek blijkt dat het contact met de gemeente en de dienstverlening goed worden beoordeeld. Hierop scoort de gemeente een 8+. De tevredenheid over de kwaliteit van de ondersteuning is erg hoog is. Ruim 90 procent is (heel) tevreden. Ook is 85 procent (heel) tevreden over het resultaat van de ondersteuning. De algemene tevredenheid is hiermee weer enkele procenten verbeterd ten opzichte van vorig jaar.

Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek: “Wij zijn blij met de positieve beoordeling die cliënten ons geven. He t is een mooi resultaat en een groot compliment voor onze medewerkers. Chapeau!”

Vindbaarheid

Cliënten weten beter waar zij heen moeten met een hulpvraag. Ook de bekendheid van de onafhankelijk cliëntondersteuner is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar en ligt daarmee significant hoger dan het landelijk beeld. “Dat is goed nieuws”, geeft Van der Beek aan.

“Cliënten zijn ook tevreden over de ondersteuning door de cliëntondersteuners. Het werkt dus in Woensdrecht, maar we zijn er nog niet. We blijven deze mogelijkheid onder de aandacht brengen zodat niemand er alleen voor hoeft te staan.” Met het stijgen van de bekendheid, stijgt ook het aantal respondenten dat aangeeft geen behoefte te hebben aan ondersteuning door een cliëntondersteuner. Bijvoorbeeld omdat ze ondersteuning krijgen vanuit familie of directe kring.

Als het zelf niet meer lukt

Verder valt op dat bij beweegredenen voor contact met de gemeente de optie ‘kan het huishoudelijk werk niet meer aan’ gestegen is ten opzichte van vorig jaar. Ook wordt als reden voor contact ‘overbelasting als mantelzorger’ steeds vaker genoemd. “We zien dat mensen het zo lang mogelijk zelf proberen te redden maar gelukkig de weg naar hulp wel kennen als dat niet meer gaat”, aldus Van der Beek.

Continue monitoring

Het is de laatste keer dat het cliëntervaringsonderzoek op deze manier is uitgevoerd. Sinds dit jaar wordt doorlopend gemonitord hoe Wmo-cliënten de hulp en ondersteuning ervaren. “We hopen daar nog meer informatie uit te halen zodat we onze dienstverlening aan kunnen passen aan wat cliënten nodig vinden en als prettig ervaren”, licht Van der Beek toe.
De resultaten over het onderzoek van 2019 staan binnen enkele weken gepubliceerd op de site www.waarstaatjegemeente.nl. Het is gebaseerd op de mening van 426 van de circa 600 cliënten van de WMO.

Reacties