Klasse!, een nieuwe aanpak van laaggeletterdheid

Marian Janssen presenteert "Klasse! "
Foto: Jan

Bij To-Taalhuis aan de Kromstraat in Hoogerheide werd woensdagmiddag ‘Klasse!’ het nieuwe programma om laaggeletterden te vinden, benaderen en werven, gepresenteerd.

Voor de presentatie was een grote groep belanghebbenden uitgenodigd zoals vertegenwoordigers van de scholen, woningbouw, Traverse, de bibliotheek, dorpsplatforms, logopedisten en vrijwilligers van het To-Taalhuis.

De presentatie ging in de vorm van een netwerklunch. Terwijl de genodigden genoten van een broodje en een kopje koffie opende Monique Swagemakers van To-Taalhuis de bijeenkomst en stelde de bedenkster van het nieuwe programma Klasse!, Marian Janssen, voor.

Monique Swagemakers van To-Taalhuis opende de bijeenkomst

Klasse!

Marian Janssen heeft al jaren ervaring op het gebied van de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid. Zo was ze onder andere betrokken bij de opleiding van docenten Basisvaardigheden, ze traint taalvrijwilligers en is auteur van het handboek NT1 en ze is de bedenker van Klasse!

Marian legde uit dat van de groep  van 2,5 miljoen laaggeletterden maar 10% echt niet kan lezen en schrijven. Een veel grotere groep, de overige 90%, kan wel enigszins lezen en schrijven, kan soms prima Nederlands spreken, maar heeft toch veel moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden.

10% en 90%

Er is een enorme achterstand op het gebied van taalonderwijs. Er zijn maar vijfduizend van die 90% laaggeletterde Nederlanders op taalcursus en Marian stelde dat zij alle NT1 docenten in Nederland kent omdat het er maar weinig zijn. Te weinig !

De aanpak voor de 10% die helemaal geen Nederlands kan lezen en schrijven is om de taal stap voor stap te leren maar die methode is niet geschikt voor de 90% die wel enige taalvaardigheid hebben en bijvoorbeeld wel Nederlands kunnen spreken. Dit zijn echt niet alleen ‘nieuwe Nederlanders’ maar ook mensen op hoge posities. Zo heeft Marian een directeur van een groot bedrijf als leerling gehad.

Het probleem is vaak dat deze mensen moeilijk te bereiken zijn omdat ze zich schamen voor hun taalachterstand en dit proberen te verbergen.

Doelgroep in kaart

Om deze groep te kunnen herkennen en benaderen heeft Marian de doelgroepen in kaart gebracht. Ze heeft daarvoor vier profielen opgesteld, Fatima, Wesley, Gerard en Elly. De profielkenmerken zijn leeftijd, gezinssituatie, werk, leefwereld, bezigheden en de mensen die invloed hebben op deze doelgroep.

Voor elk van deze profielen zijn de kenmerken vastgesteld zoals leeftijd, niveau, werk- en gezinssituatie etcetara. Daarna is gekeken via welke bron dit profiel in contact kan komen met het taalonderwijs zoals bijvoorbeeld via zorgverleners of werkgever. Dan wordt gekeken wat de leerwensen zijn die bij dit profiel passen om hiermee gericht an de slag te gaan.

Bij Fatima zou dat kunnen zijn ‘ik wil mijn rijbewijs halen’ of ‘ik wil een leuke baan’. Bij Wesley kan dat zijn ‘ik wil een advertentie op Marktplaats zetten’ of ‘een certificaat halen voor mijn werk’. Zo zijn er voor elk profiel aanknopingspunten om mensen te benaderen om hun taalvaardigheid te verbeteren.

 

Wervingsstrategie

Aan de hand van de leerwensen kan een wervingsstrategie worden bedacht. Per doelgroep kunnen gerichte curssussen worden opgestart. Zo is één van de profielkenmerken van de groep Gerard, de 50 plussers dat ze vaak actief zijn in verenigingen. Daar zou een cursus ‘voorzitter of bestuurslid in een vereniging’ een goed aanknopingspunt kunnen zijn. Als in deze cursus de tekortkomingen op taalgebied aan het licht komen, kan hier op een goede manier op ingespeeld worden en kan een gerichte taalcursus worden aangeboden.

Marian heeft deze methode vastgelegd in een handboek dat binnenkort ook gratis digitaal beschikbaar is.

Marian presenteerde haar ‘Klasse!’ handboek

De toepassing

In twee groepen werd daarna aan de toepassing van de theorie gewerkt. De ene groep koos een profiel om daar een leerwens bij te bedenken en aan de hand van die leerwens een strategie te bedenken om de betreffende persoon een zinvolle cursus aan te kunnen bieden.

Een strategie bedenken

De andere groep in een ander lokaal ging met een trainingsacteur aan de gang om duidelijk te maken hoe mensen hun taalachterstand verbergen met smoezen als bijvoorbeeld  ‘bril niet bij me’, hoofdpijn en geen tijd, Daarna werd gekeken hoe zo iemand dan benaderd kan worden om overgehaald te worden om een cursus te gaan volgen.

Aan de slag met de trainingsacteur

Praktische informatie

Websites

To-taalhuis

Tijdens schoolweken geopend op donderdagochtend tussen 10:00 en 11:30 uur of bel of mail voor een afspraak.

Kromstraat 4, 4631 KH  Hoogerheide
Telefoon; 0164 672049
Email: [email protected]

Reacties