Gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening Woensdrecht

Foto: Jan Krijtenburg

Algemene plaatselijke verordening (APV) aangevuld met verbod op ballonnen oplaten en beperking van lachgas gebruik.

Gewijzigde APV

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een gewijzigde Algemene plaatselijke verordening (APV) aan de gemeenteraad voor te leggen. Naast een groot aantal technische wijzigingen stelt het college voor om het gebruik van lachgas in de openbare ruimte te verbieden als dit hinder/overlast veroorzaakt. Ook stelt het college voor om het oplaten van ballonnen te verbieden.
“Het oplaten van ballonnen, zeker als dat grootschalig gebeurt, is niet goed voor het milieu en veroorzaakt veel afval. In Woensdrecht mag het op dit moment meestal al niet vanwege de vliegbasis en dat verbod vertalen we nu door in de APV”, aldus burgemeester Adriaansen.

“Het gebruik van lachgas is tijdens evenementen al verboden in Woensdrecht en door de voorgestelde wijziging wordt het gebruik in het algemeen beperkt. Een totaalverbod kunnen we niet opnemen, daar moet de Opiumwet voor worden aangepast. Wel kunnen we het gebruik verbieden als dit hinder of overlast veroorzaakt en dat stellen we de gemeenteraad nu voor” besluit burgemeester Adriaansen.

De gemeenteraad buigt zich over het voorstel tijdens de eerstvolgende Opinieraad bestuur.

Reacties