Gemeente Woensdrecht werkt aan biodiversiteit

Foto: Jan Krijtenburg

Op de berg aan de Fortuinstraat in Woensdrecht zijn kleurrijke stroken met bloemen voor insecten ingezaaid op de biodiversiteit de vergroten.

Woensdagmorgen gaven wethouder Jeffrey van Agtmaal, Peter Kuijlen en Herman Heyns van het dorpsplatform en Nadine Mussert van de firma Orbis uitleg over het project.

De gemeente Woensdrecht doet haar best om de biodiversiteit in de gemeente hoog te houden en te vergroten. We weten allemaal dat de bij het moeilijk heeft en we krijgen we ook steeds meer te maken met plagen (zoals de eikenprocessierups). Een mooi voorbeeld van het vergroten van de biodiversiteit is het initiatief van het dorpsplatform Woensdrecht, dat op de berg aan de Fortuinstraat kleurrijke stroken met bloemen voor insecten heeft ingezaaid.

Peter Kuijlen van het dorpsplatform vertelde dat onder andere voor de berg gekozen was omdat het gras bij langdurige droogte dood gaat en de berg er dan dor en troosteloos bij staat. Met de gevarieerde, en hogere begroeiing die nu gezaaid is, is de natuur op de berg beter bestand tegen de klimaatveranderingen.

Het project ‘Natuur in het dorp’is een initiatief van de provincie Noord Brabant om meer groen in de dorpen te krijgen. In dit project zijn zesentwintig gemeenten in Brabant getrokken. Ook is de gemeente Woensdrecht aangesloten bij het convenant Bijenlandschap West-Brabant en de Nationale Bijenstrategie om het leefgebied van bijen en andere bestuivers te verbeteren.


De firma Orbis leverde de expertise en het zaaigoed, de subsidie van de provincie en een gedeelte IDOP gelden van Dorpsplatform Woensdrecht zorgden voor de financiering en het dorpsplatform regelde het klaarmaken van de grond en het zaaien.

Nadine Mussert van de firma Orbis vertelde dat het project Natuur in het dorp nu circa anderhalf jaar loopt. het hele project zal zo’n drie jaar duren. Ze vertelde dat er, naast het inzaaien van groenstroken met planten die de biodiversiteit bevorderen en een voedingsbron zijn voor insecten en vogels, ook een project loopt om de vogelstand en vleermuizen te ondersteunen.
Orbis biedt vier soorten nestkastjes aan, voor de Gierzwaluw, voor de Huismus, de Bonte vliegenvanger en naast de vogelnestkastjes, ook nestkastjes voor vleermuizen. Ook adviseert Orbis over de plek om de nestkastjes op te hangen.

In het najaar wordt er door de gemeente een thema avond georganiseerd over de verdere invulling van het Groenbeleidsplan van de gemeente. Hierin zal ook gekeken worden waar in de andere kernen van de gemeente soortgelijke projecten gestart zullen worden. In Ossendrecht is er al een plan, waarbij gebruikt zal worden gemaakt van geld van Eneco dat in verband met de plaatsing van windmolens beschikbaar komt. Wanneer dit plan uitgevoerd zal worden is op dit moment nog niet bekend, aldus wethouder Van Agtmaal.

Reacties