Een beetje hulp bij ‘Gewoon meedoen’

Foto:

De gemeente Woensdrecht wil inwoners met een minimuminkomen ondersteunen zodat ook zij ‘gewoon mee kunnen doen’.

In lang niet alle gezinnen is het vanzelfsprekend om ‘gewoon mee te doen’ met wat in de maatschappij gangbaar is. Als geld een probleem is en het inkomen is lager dan 120% van het bestaansminimum, dan kan de gemeente bijdragen in verschillende kosten.

Met wat financiële hulp kunnen kinderen, jongeren en volwassenen toch meedoen met activiteiten als voor kinderen:
– Meegaan met schoolreisje of schoolkamp
– Op zwemles
– Een sport of hobby beoefenen, bijvoorbeeld dans of muziekles
– Een abonnement voor het zwembad of geschikte sportkleding
– Een fiets om naar de middelbare school te gaan
– Een laptop of iPad voor schooldoeleinden (groep 7, 8 en middelbare school)
– Deelnemen aan een themaklas of studiebegeleiding

Voor jongeren en volwassenen (18+)
– Lidmaatschap van een jeugd-, sport- of ontspanningsvereniging
– Deelnemen aan muziek of dansonderwijs
– Entree voor het zwembad, bibliotheek, theater, concert, museum, bioscoop, evenement, attractie en/of pretpark
– Deelnemen aan schoolreisjes, excursies en andere door school georganiseerde activiteiten

Gratis informatie, advies en hulp bij het aanvragen

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de regelingen? Of heeft u andere vragen? U kunt voor gratis informatie en advies terecht bij het voorzieningenteam van de BWI. Zij kunnen u ook helpen met het aanvragen van de regelingen.

Aanvragen

U kunt de regelingen zelf aanvragen via https://woensdrecht.antwoordop.nl/digitaal-loket/.
Voor kinderen kies: Aanvraagformulier Maatschappelijke Participatie Schoolgaande Kinderen.
Voor volwassenen kies: Aanvraagformulier Sociaal Culturele Bijdrage voor de minima 2019.

Contactgegevens BWI

Spreekuren:
Op dinsdag van 10.00 uur tot 11.00 uur
Op donderdag van 13.00 uur tot 14.00 uur

Adres: Kromstraat 4, Hoogerheide

Telefoon: 0164 – 67 20 49

E-mail: [email protected]

Meer informatie

Kijk op www.leergeld.nl/debrabantsewal of www.jeugdfondssportbrabant.nl.

Reacties