Ruim €50.000 uit iDOP budget voor huiskamer aanpassingen MFC De Kloek

Schetsen van de oude en nieuwe gevel
Foto: Gemeente Woensderecht

Het dorpsplatform, de dorpscoöperatie Huijbergen en de beheerder van MFC De Kloek hebben samen het idee opgevat om van het multifunctionele centrum ‘de huiskamer van Huijbergen’ te maken.

Om dit plan te realiseren dienen de kozijnen aan de voorgevel aangepast te worden en het terras toegankelijker gemaakt te worden. Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met het hiervoor ingediende verzoek en heeft de raad gevraagd hiervoor de iDOP-gelden beschikbaar te stellen.

Huiskamer van Huijbergen

Met ‘de huiskamer van Huijbergen’ willen de initiatiefnemers bereiken, dat steeds meer mensen uit hun sociale isolement komen en MFC De Kloek weten te vinden voor een praatje met buurtbewoners. Het moet een gezellige ontmoetingsplek worden met een sterk thuisgevoel. Ook nu al wordt De Kloek al meer bezocht dan een aantal jaren geleden.

De gewenste aanpassingen aan de gevel en het terras zijn reeds voorgelegd aan de welstandscommissie Woensdrecht en die is akkoord gegaan.

Financiering

De aanpassingen die nodig zijn aan MFC De Kloek kosten in totaal ruim € 50.000. Voor dit bedrag wordt de raad in september gevraagd akkoord te gaan met afschrijving van de overgebleven iDOP-gelden. iDOP staat voor Integraal Dorpsontwikkelingsplan en hiervoor heeft ieder dorp in het verleden budget ontvangen.

In Huijbergen zijn hier diverse projecten uit bekostigd, denk hierbij aan de aanpassing van de rotonde in de Boomstraat, onderhoud aan molen Johanna of de starterswoningen aan de Dorpsstraat (locatie voormalige kleuterschool).

Wethouder Van Agtmaal: “Het iDOP is officieel afgerond, maar met de dorpsplatforms is afgesproken dat er tot 1 juni 2020 nog projecten die in lijn zijn met het iDOP en passend binnen de leefbaarheidsagenda van het dorpsplatform, uitgevoerd kunnen worden met het budget dat nog over is. Het uitgeven van iDOP-gelden zal wel altijd in overleg met het college van burgemeester en wethouders gaan.”

Planning

Mits de Raad akkoord gaat, zouden de werkzaamheden half oktober kunnen aanvangen. Drie tot vier weken later zou het werk aan de voorgevel en het terras voltooid moeten zijn.

Reacties