Campagne Orange the world

Foto: @Orande Mensink

Brug Ravelijn schijnt zestien dagen oranje voor ‘Orange the world ‘

Dag tegen Geweld tegen Vrouwen

Op donderdag 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, starte in Bergen op Zoom de Bergse campagne van de Soroptimistenclub voor ‘Orange the world’.

Om 19.00 uur trapte de voorzitter van de Soroptimisten deze campagne af met een toespraak bij de brug van het Ravelijn en rond 19.15 uur verrichte wethouder mevrouw Mignon van der Zwan namens burgemeester en wethouders van de gemeente de openingshandeling: de brug van het Ravelijn wordt dan voor de daaropvolgende zestien dagen oranje verlicht.
Daarnaast wapperen de Orange-the- world-vlaggen op het Ravelijn om op deze manier aandacht te vragen voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen, en met name tegen huiselijk geweld.

Orange the world

In meer dan 90 landen wordt op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, campagne gevoerd om aandacht te vestigen op het probleem van gendergerelateerd geweld. Een probleem dat overal ter wereld speelt, ook in Nederland. Minstens één op de drie vrouwen heeft geweld meegemaakt in haar leven.

Dat betekent dat een miljard vrouwen en meisjes is geconfronteerd met fysiek, seksueel of psychisch geweld. De campagne wil de mensen bewust van maken van de ernst van het probleem en hulp vragen om dit geweld te stoppen.

Dit gebeurt onder andere door gebouwen oranje uit te lichten, en door diverse straatacties en debatten. Ook in Nederland is er volop enthousiasme voor deze wereldwijde beweging. De landelijke opening is in Breda waar de Grote Kerk vanaf donderdag oranje kleurt.
Oranje staat in deze context voor een zonsopgang in een toekomst zonder geweld voor iedere vrouw en ieder meisje.
Op de site www.orangetheworld.nl is een overzicht te vinden van alle acties en hoe men deze campagne kan ondersteunen (meedoen, ondertekenen van een petitie, doneren…)

Huiselijk geweld

Speciale aandacht gaat dit jaar uit naar de strijd tegen huiselijk geweld, dat zeker in Coronatijd steeds vaker voorkomt. Iedereen wordt opgeroepen bij signalen van huiselijke geweld contact op te nemen met Veilig thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen hulp en ondersteuning krijgen van Veilig thuis maar ook plegers of getuigen daarvan kunnen bij Veilig thuis terecht voor hulp en advies. Het nummer 0800-2000 is gratis en altijd bereikbaar.

 

Reacties

Cookieinstellingen