Woensdrechtse dodenherdenking in coronatijd

Foto: Jan Krijtenburg

In verband met de corona-crisis vond de Woensdrechtse dodenherdenking dit jaar zonder publiek bij de monumenten plaats.

Monumenten

Bij de monumenten in de verschillende kernen van de gemeente Woensdrecht was een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders, een vertegenwoordiging vanuit het 4 mei comité en een lid van de plaatselijke muziekvereniging aanwezig voor een eenvoudige plechtigheid. Nadat een lid van de harmonie of muziekvereniging de last post gespeeld had werd er twee minuten stilte gehouden en werden er bloemstukken bij de monumenten gelegd.

Geen publiek

In tegenstelling tot voorgaande jaren, waren de inwoners van Woensdrecht speciaal gevraagd om bij de herdenking niet naar de monumenten te komen maar op een ander tijdstip eventuele bloemen of kransen te komen leggen.

Toespraak

Burgemeester Adriaansen zijn toespraak was te zien via de gemeentelijke website en social media kanalen.

Voor de mensen die het gemist hebben hier zijn toespraak:

Geachte dames en heren, jongens en meisjes,

Vandaag herdenkt Nederland alle slachtoffers die om het leven kwamen tijdens oorlogen of bij vredesoperaties, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden. Ook in onze gemeente staan we hier ieder jaar bij stil. In alle kernen organiseert het 4 mei comité dan samen met de gemeente een ceremonie bij het oorlogsmonument. We komen dan samen, om met elkaar, eer te bewijzen aan de oorlogsslachtoffers. Om stil te staan bij het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Dit jaar herdenken we in een bijzondere periode. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn we genoodzaakt om op een andere manier invulling te geven aan dodenherdenking. De grootste verandering is dat we niet tegelijkertijd samen kunnen komen bij het monument. We kunnen niet omringd door dorpsgenoten gezamenlijk stilstaan om te herdenken. Het eerbetoon dat we dan samen brengen, de verbondenheid die we daarbij voelen, dat zullen we dit jaar moeten missen.

Dat wil niet zeggen dat we dit jaar niet waardig kunnen herdenken. We richten ons alleen meer op individueel herdenken. Het vlagprotocol is aangepast, waardoor u de hele dag halfstok mag vlaggen. Vanuit de gemeente zullen wij dit ook doen bij de monumenten en bij het gemeentehuis. U mag gedurende de dag naar het monument komen dat het dichtst bij u in de buurt is en hier een persoonlijk moment van eerbetoon houden. Indien op het door u gekozen tijdstip meer mensen aanwezig zijn, wil ik u vragen elkaar hierin de tijd en ruimte te geven.

’s Avonds zullen we rond 8 uur bij ieder monument een korte ceremonie houden met afvaardiging vanuit het 4 mei comité en gemeentebestuur. Dit doen we helaas zonder publiek. Ik wil dan ook vragen om dan niet naar het monument te komen. U kunt de ceremonies via Facebook volgen of terugzien.

Online zijn tevens initiatieven om digitaal te herdenken. Zo kunt u bijvoorbeeld via de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei digitaal een bloem leggen bij een monument naar keuze.

Er zijn dus alternatieven voor onze reguliere manier van herdenken. Herdenken op de tradionele manier zullen we blijven doen, ik ga ervanuit dat we volgend jaar weer samen komen bij de monumenten. Dat activiteiten die nu afgelast zijn door kunnen gaan. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het bezoek van een afvaardiging van de Canadese Black Watch, dat uitgesteld is naar volgend jaar. Of aan de vrijheidsmaaltijd die door De Zonnebloem georganiseerd zou worden. Daarentegen biedt deze situatie misschien ook wel kansen voor de geboorte van nieuwe tradities. Andere vormen van herdenken, individueel of digitaal, die aansluiten bij de huidige tijd en nieuwe generatie. Niet als vervanging, maar als aanvulling op de tradities die we al kennen.

Hoewel volgens een andere invulling dan anders, blijft de gemeenschappelijke gedachte hetzelfde: Nederland staat dit jaar stil bij 75 jaar vrijheid. Bij het feit dat er voor deze vrijheid grote offers zijn gebracht. Dat niet iedereen heeft kunnen meemaken dat Nederland bevrijd werd.

In onze gemeente hebben we vorig jaar al met tal van activiteiten 75 jaar bevrijding herdacht en gevierd. Dit wil niet zeggen dat het daarmee gedaan is. Vrijheid is een actueel thema en we moeten er ook samen voor zorgen dat het dit blijft.

Gelukkig hebben de meesten van u, inclusief ikzelf, altijd in vrijheid en zonder oorlog kunnen leven. De maatregelen die nu gelden rondom het coronavirus wil ik in geen geval vergelijken met een oorlogssituatie. Uiteraard zijn ze genomen voor de volksgezondheid en is naleving erg belangrijk in de strijd tegen het coronavirus. Desondanks kunnen mensen het in deze periode moeilijk hebben en het gevoel hebben dat hun vrijheid beperkt wordt. Zoveel mogelijk thuis moeten blijven, niet zomaar overal heen kunnen gaan, gesloten grenzen. De nabijheid van dierbaren moeten missen en in sommige gevallen gevoelens van onzekerheid, angst, verdriet en soms zelfs van rouw.

Voor nu wil ik u dan ook vragen goed op uzelf en op elkaar te letten. Hoewel we deze herdenking niet bij elkaar komen, doen we het toch samen.

Reacties