Woensdrechtse corona update

Foto: Jan Krijtenburg

Dinsdagmiddag gaf de gemeente Woensdrecht een update over de ‘corona-situatie’ in de gemeente.

“De storm is gaan luwen”, aldus Burgemeester Adriaansen. De verspreiding van het corona-virus is nu redelijk onder controle. In de gemeente Woensdrecht zijn in totaal zesenzestig inwoners positief getest op corona en zijn er zeven inwoners aan overleden.

Er wordt nu veel meer getest op corona-besmetting, met name bij het zorgpersoneel.

Afschaling maatregelen

Nu het ergste achter de rug is worden de strenge maatregelen versoepeld.

  • De lagere scholen waren al weer open en ook de middelbare scholen openen weer
  • De terrassen mochten weer open
  • In verpleeghuizen mag weer (beperkt) bezoek ontvangen worden

Omdat de scholen zo lang gesloten zijn geweest en er geen scholieren in het verkeer onderweg waren, zijn er om de bewustwording op te bouwen, weer “De scholen zijn weer begonnen” spandoeken opgehangen, zoals die normaal na de zomervakantie opgehangen worden.

Gemeenteraad

Na een boel on-line vergaderen gaan de vergaderingen van gemeenteraad, fracties en commissies weer gewoon in het gemeentehuis plaats vinden. Er moet de komende tijd over een aantal belangrijke kwesties vergaderd worden zoals het onderwijs huisvestingsplan, de jaarrekening en de perspectieven nota.

Wel worden de vergaderingen in ‘nieuwe stijl’ gehouden met anderhalve meter tussen de zitplaatsen.

Grensverkeer

De grens met België is niet meer helemaal dicht. Zo is familiebezoek over de grens weer toegestaan en binnekort zou de grens weer helemaal open moeten zijn. Helaas is het nog niet 100% duidelijk wat er, behalve familiebezoek wel en niet mag.

Belgen die Nederland bezoeken worden wel dringend verzocht zich aan de Nederlandse regels te houden. het afgelopen weekend was er namelijk overlast van belgische families die in nederland kwamen winkelen en met hele families de winkel in gingen en zich niet an de anderhalve meter regel hielden.

Ondernemers

Vierentwintig horeca ondernemers hebben in overleg met de gemeente een tijdelijke uitbreiding gekregen van hun vergunning voor een terras, zodat er, ondanks de afstand van anderhalve meter, toch nog een redelijk aantal tafels en stoelen op de terrassen geplaatst kon worden.

Iedere aanvraag is individueel bekeken en wethouder Kielman en ambtenaren van de gemeente zijn ook persoonlijk langs de ondernemers geweest om de situatie te bekijken en bespreken. het is maatwerk per ondernemer.

Wethouder Kielman is niet alleen met de horeca in overleg maar ook met de ondernemers verenigingen in de kernen van Woensdrecht om de huidige situatie te inventariseren en de plannen voor de rest van het jaar 2020 te bespreken. Ook zijn leden van de ondernemers verenigingen actief benaderd over de problemen door de corona-crisis. Over het algemeen bleken de ondernemers tevreden te zijn over de Tozo regeling.

Na de eerste Tozo regeling is er voor de komende vier maanden een nieuwe Tozo regeling, Tozo 2 waar strengere eisen gesteld worden aan de ondernemers die er gebruik van willen maken. Zo wordt het inkomen van de partner meegerekend en moet er een verklaring overlegd worden dat er geen sprake is van uitstel van betaling of faillissement. Alle ondernemers die gebruik gemaakt hebben van de eerste Tozo regeling hebben een brief gehad over de tweede regeling.

Een ondernemer die gebruik gemaakt heeft van de eerste Tozo regeling en ook van de tweede Tozo regeling gebruik wil maken moet dit opnieuw aanvragen maar dit zou eenvoudiger moeten zijn omdat een gedeelte van de informatie al door de eerste aanvraag bekend moet zijn.

Sociaal domein

Het voortgezet onderwijs is gestart maar scholieren wordt afgeraden om met het openbaar vervoer te reizen maar in plaats daarvan met de fiets naar school te gaan.

Sinds kort kan iedereen die denk een corona besmetting opgelopen te hebben zich laten testen. Deze testen worden door de GGD uitgevoerd en hiervoor is in Breda bij het voetbal stadion een speciale ‘drive through teststraat’ ingericht. Wie een test wil aanvragen kan dit doen via het nummer 0800-1202  Meer informatie over het testen is te vinden op de website : www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testlocatie.

Bewoners van verpleeghuizen mogen weer bezoek ontvangen. Voorlopig één vast persoon voor één uur ind e week. na 15 juni wordt bekeken of de regels versoepeld kunnen worden. bezoeken moeten aangemeld worden via het callcenter van Tante Louise.

Sportverenigingen mogen weer open maar kantines, kleedruimtes en douches blijven dicht. Per 1 juli zouden ook kantines weer open mogen als de corona-situatie onder controle blijft.

 

 

 

 

Reacties