Woensdrecht waarschuwt senioren voor oplichtingstrucs

Foto: Jan Krijtenburg

De gemeente Woensdrecht steunt de campagne Senioren en Veiligheid die in de maand september uitgerold wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid en vele andere samenwerkingspartners.

De campagne is erop gericht om senioren concrete tips te geven om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van verschillende vormen van criminaliteit, zoals meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude en phishing. Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont!

Verschuiving in criminaliteit

De reden om deze campagne te lanceren, is de verschuiving in criminaliteit die politie en Fraudehelpdesk sinds de coronacrisis zien. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij criminelen ‘hulp’ aanbieden.

“Iedereen kan slachtoffer worden van dit soort criminaliteit. Ook oudere mensen zijn een belangrijke doelgroep van oplichters. Wij werken mee aan de campagne om mensen te laten weten dat het gebeurt, om tips te geven wat zij kunnen doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en om het doen van aangifte te stimuleren als het hen toch overkomt”, geeft portefeuillehouder Lars van der Beek aan.

Themaweken

Elke week staat in het teken van een andere vorm van criminaliteit. Van 1 tot en met 7 september is dat meekijken bij pinnen, van 8 tot en met 14 september babbeltrucs, 15 tot en met 21 september draait om hulpvraagfraude en de week van 22 tot en met 28 september staat in het teken van phishing.

Elke dinsdag om 10.30 uur vindt er een webinar plaats. Een panel van inhoudelijk experts bespreekt dan het thema van die week. De gemeente Woensdrecht gebruikt haar Facebookpagina om mensen te wijzen op de voorlichtingsfilmpjes. Ook op de gemeentelijke website en in de Woensdrechtse Bode is er de hele maand aandacht voor de campagne.
Meer informatie over de campagne staat op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Tinklealarm

In de campagne Senioren en Veiligheid heeft de gemeente ook een aantal Tinklealarms ontvangen die uitgegeven kunnen worden. Een Tinklealarm (twee belletjes) kan aan een telefoon, tas of portemonnee vastgemaakt worden om te zorgen dat deze niet ongemerkt weggenomen kunnen worden.

Tinklealarm

Reacties