Woensdrecht presenteert concept Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Foto: Jan Krijtenburg

Het concept Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2021-2025 is vanaf heden te bekijken op de website van de gemeente Woensdrecht.

Webinar

Tijdens een webinar eerder deze week werd het concept Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2021-2025 door wethouder Jeffrey van Agtmaal en de verkeerskundige van de gemeente Woensdrecht besproken met de gemeenteraad en samenwerkende partners. Vanaf vandaag kan iedereen deze visie en tevens uitvoeringsplan bekijken op de gemeentelijke website. Reacties of aanvullende ideeën zijn van harte welkom en de gemeente ontvangt deze graag voor 5 december 2020.

Terugblik GVVP 2016-2020

In het vorige GVVP lag de nadruk op verkeersveiligheid, bereikbaarheid en de leefbaarheid in de gemeente Woensdrecht te vergroten. Zo is er een ontsluitingsweg naar het bedrijventerrein in Putte gerealiseerd, zijn er beperkingen opgelegd voor vracht- en sluipverkeer door de dorpen en is er een nieuwe carpoolplaats gerealiseerd op Korteven (Hoogerheide). In overleg met ZLTO is er bermverharding aangebracht in het buitengebied en voor fietsers is er openbare verlichting aangebracht langs de belangrijkste fietspaden in onze gemeente. Uiteraard was er ook aandacht voor openbaar vervoer, duurzaamheid en verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheid

Een belangrijk aandachtspunt op het gebied van verkeer en vervoer is en blijft verkeersveiligheid. Hoewel ieder ongeluk er een teveel is, kunnen we gelukkig constateren dat het de afgelopen jaren meeviel met ongelukken op gemeentelijke wegen. In vergelijking met andere gemeentelijke wegen in Nederland zijn er geen afwijkingen in de Woensdrechtse cijfers te constateren. Wanneer er ongelukken gebeuren, dan betreft dit vaker jongeren (12+ jaar) of ouderen (65+ jaar).

Speciaal op deze doelgroepen wil de gemeente zich dan ook gaan richten met (gedrags)campagnes. Samenwerkingspartners zoals de buurtpreventie en dorpsplatforms worden hierbij betrokken. Ook subsidiërt de gemeente scholen, zodat zij educatie op het gebied van verkeersveiligheid kunnen voortzetten. Samen met de politie blijft de gemeente zich inzetten om te handhaven op locaties waar de snelheidslimiet wordt overschreden.

Duurzame mobiliteit en HUB’s

Naast verkeersveiligheid en bereikbaarheid is een duurzame mobiliteit een speerpunt uit het GVVP 2021-2025. Zo wil de gemeente het openbaar vervoer op peil houden, de openbare laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s uitbreiden en ruimte bieden voor initiatieven op het gebeid van duurzame initiatieven. Ze onderzoeken de mogelijkheid om HUB’s te creëren. Een HUB is een centraal vervoersknooppunt waar je kunt overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel en waar je op een prettige manier even kunt wachten. Dankzij voorzieningen (zoals bijvoorbeeld laadvoorzieningen of huurfietsen) draagt een HUB bij aan een snelle en comfortabele reis.

Het uitgangspunt is om de bestaande buslijnen te behouden zoals ze nu zijn en per dorp een centrale HUB te creëren. Er wordt aan de volgende locaties gedacht:

  • Hoogerheide/Woensdrecht: Scheldeweg en carpoolplaats Korteven
  • Ossendrecht: Putseweg/Natuurpoort Volksabdij
  • Putte: Busstop Stabroek
  • Huijbergen: Siardus Bogaertslaan/St. Margaretha

De komende jaren zullen deze plannen en de financieringsmogelijkheden verder uitgewerkt worden.

Vervolg proces

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Ik nodig iedereen van harte uit om het concept GVVP 2021-2025 te bekijken op de gemeentelijke website. Iedereen is immers verkeersdeelnemer, of u nu scholier, student, adolescent of al wat ouder bent. Of u nu graag lopend, met de fiets, auto of openbaar vervoer reist. Samen moeten we voor een veilig, bereikbaar en duurzaam Woensdrecht zorgen op het gebied van verkeer en vervoer. We zijn benieuwd naar uw visie op dit onderwerp”.

Reacties en ideeën op het concept GVVP 2021-2025 zijn van harte welkom en kunnen tot 5 december aangeleverd worden. Na verwerking hiervan bieden we in het eerste kwartaal van 2021 de definitieve versie ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

Concept GVVP en het reactieformulier

Het concept GVVP en het reactieformulier zijn te vinden op: www.woensdrecht.nl/gvvp.

Reacties