Woensdrecht herdenkt 75 jaar bevrijding met defilé en toost

Zaterdag werd 75 jaar bevrijding gevierd met een defilé van historische militaire voertuigen en werd er getoost op de vrijheid.

Defilé door de kernen van de gemeente Woensdrecht

Om kwart voor negen zaterdagmorgen vertrok het defilé van historische militaire voertuigen bestaande uit tanks, jeeps, vrachtwagens, motoren en zelfs een amfibie voertuig vanaf MFC De Biezen in Putte waarna bij het oorlogsmonument in Putte een ceremonie werd gehouden. Aansluitend werden alle kernen van de gemeente Woensdrecht bezocht en werd er in alle kernen een ceremonie gehouden.

Een konvooi van militaire voertuigen uit Zeeland sloot ook aan bij het defilé. Vanaf het Ouwe Raedthuysplein in Hoogerheide liep  doedelzakband Seaforth Highlanders voor het konvooi uit, gevolgd door leden van het college van Woensdrecht, brandweerlieden, veteranen en militairen van vliegbasis Woensdrecht.

Op de route van het Ouwe Raedthuysplein in Hoogerheide naar het oorlogsmonument in Woensdrecht passeerde het konvooi het monument met de vier stalen silhouetten van Canadese soldaten op rotonde Nieuweweg/Scheldeweg/Raadhuisstraat, de ‘verwoeste hoek’. De plaats waar nu de rotonde ligt, had de bijnaam ‘de verwoeste hoek’ omdat hier in de tweede wereldoorlog heel heftig gevochten is tussen de Canadese bevrijders en de Duitse bezetters. Bij deze gevechten, waar van huis tot huis en zelfs van kamer tot kamer gevochten werd, is een groot deel van Woensdrecht en Hoogerheide verwoest.

Bij het oorlogsmonument in Woensdrecht werd een krans gelegd en hield burgemeester Adriaansen een toespraak. Na deze ceremonie verliet  het konvooi de gemeente Woensdrecht en trok richting Bergen op Zoom.

 

Vrijheidstoost in de Jumbo passage

Om twaalf uur startte in de passage bij de Jumbo in Hoogerheide een, door Dorpsplaform Hoogerheide georganiseerde, herdenking van de bevrijding.

Na de opening door de voorzitter van het dorpsplatform, Eline de Lange-Braat vertelde Riet Overbeeke wat haar familie meegemaakt had in de oorlog. Haar vader die ‘even weg was’ om Nederlandse militairen in veiligheid te brengen en later  in Engeland belandde en pas na de bevrijding weer thuis kwam.

Aansluitend droeg de 13 jarige Nicky Seffelaar het gedicht ‘Vrijheid’ voor.

Na een hapje en drankje las wethouder De Waal een passage voor uit het onlangs uitgekomen boek, “Het verdriet van Woensdrecht”, over het leed dat de bewoners van Woensdrecht en Hoogerheide overkomen is tijdens de bezetting en de gevechten bij de bevrijding.

Na het trompet signaal Taptoe door Janneke van Gils werd er door iedereen getoost op de vrijheid

Angelique Schetters, secretaris van het dorpsplatform, vertelde over de belevenissen van haar vader, toen nog een jonge jongen, in de oorlogsjaren en Marieken de Lange las, met haar zoontje op haar rug, namens een inwoner van Hoogerheide, een gedicht over de vrijheid.

De penningmeester van het dorpsplatform, Leonie Bezemer sloot de bijeenkomst af met een laatste toost op de vrijheid.

 

 

>>> Bekijk ook de fotoserie bovenaan dit artikel <<<

Reacties