Witte anjers voor de Woensdrechtse Veteranendag

Foto: Jan Krijtenburg

Om de Woensdrechtse veteranen, ondanks het niet doorgaan van de Woensdrechtse Veteranendag, toch te eren, is er bij het gemeentehuis een bloemperk met witte anjers aangelegd.

Woensdrechtse Veteranendag

Sinds 2005 wordt op de laatste zaterdag van juni de Nederlandse Veteranendag georganiseerd als eerbetoon aan de Nederlandse veteranen die betrokken zijn geweest bij de oorlogen, vredesmissies en conflicten in het verleden en heden. De gemeente Woensdrecht heeft dit opgepakt met de Woensdrechtse Veteranendag voor de in Woensdrecht wonende veteranen.
Na een aantal jaren in de verschillende multifunctionele centra wordt deze dag de laatste zes jaar, in samenwerking met de luchtmacht, op de vliegbasis werd gehouden.

De druk bezochte Veteranendag in 2019

De Woensdrechtse Veteranendag wordt altijd vóór de nationale Veteranendag gehouden, zodat de Woensdrechtse veteranen ook de nationale viering kunnen bijwonen.

Corona

De nationale veteranendag wordt dit jaar op 27 juni georganiseerd maar vanwege de corona maatregelen gebeurt dit in aangepaste vorm. Er wordt geen fysiek evenement georganiseerd maar vanuit de Ridderzaal in Den Haag wordt een live-programma, met een kleine groep gasten, uitgezonden door de NOS.

In overleg met de vliegbasis heeft de gemeente Woensdrecht besloten om de Woensdrechtse Veteranendag dit jaar niet door te laten gaan. Om de Woensdrechtse Veteranendag toch niet ongemerkt voorbij te laten gaan, hebben burgemeester Adriaansen van Woensdrecht en kolonel Kamstra van de vliegbasis alle in Woensdrecht wonende veteranen een brief gestuurd. In de brief worden, naast het trietse bericht dat de Woensdrechtse Veteranendag niet doorgaat, de veteranen bedankt voor hun inzet tijdens hun missies en uitzendingen.

Witte anjers

Als fysiek symbool van waardering is er voor het gemeentehuis aan de Huijbergseweg in Hoogerheide een tijdelijk bloemperk aangelegd, met witte anjers als symbool voor de waardering en erkenning van de Woensdrechtse veteranen. Bovendien zal op 27 juni de vlag bij het gemeentehuis worden gehesen voor de veteranen. Alle inwoners van de gemeente Woensdrecht worden opgeroepen om dit zelfde te doen op 27 juni.

Het college aan het planten

De laatste paar anjers in het bloemperk werden door het college van B&W en twee vertegenwoordigers van Veteranen Ontmoetingscentrum Woensdrecht geplant.

Burgemeester Adriaansen, wethouders De Waal, van Agtmaal en Kielman, gemeentesecretaris
mevrouw Baart en de veteranen Tonie Pattinama en Frits Meijer planten de laatste anjers

Veteranen Ontmoetingscentrum Woensdrecht

Door de corona zijn ook de maandelijkse ontmoetingen van het Veteranen Ontmoetingscentrum Woensdrecht niet doorgegaan maar Frits Meijer van het Veteranen Ontmoetingscentrum vertelde dat er op 2 juli weer een ontmoetingsavond plaats zal vinden in restaurant De Blauwe Pauw bij de Volksabdij aan de Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 199 in Ossendrecht. Daarna zullen de ontmoetingsavonden weer op de vaste tijden, iedere laatste donderdag van de maand (behalve op feestdagen) van 19.00 uur tot 22.00 uur gehouden worden.

Meijer riep speciaal de jongere veteranen op, om ook naar de avonden van het Veteranen Ontmoetingscentrum te komen om ook met hun ervaringen uit te wisselen.

Links

Reacties