Wethouder Verroen bijenambassadeur van de regio west-Brabant

Foto: Jan krijtenburg

Wethouder Hans Peter Verroen (Duurzaamheid, energie en klimaat) is vanaf vandaag bijenambassadeur van de regio west-Brabant.

Het Bijenlandschap West-Brabant werkt met inmiddels 38 partners aan een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor honingbijen en wilde bijen. Het netwerk van leefgebieden biedt duurzaam jaarrond voldoende voedsel en nestelgelegenheid. Bijenlandschap West-Brabant ontwikkelt, stimuleert en realiseert projecten in alle buitenruimte. Ze sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op bestaand en te ontwikkelen natuurbeheer.

Ze besteden veel aandacht aan het delen van kennis, met jong en oud. Wethouder Lazeroms van de gemeente Rucphen was tot vandaag bijenambassadeur van de regio West-Brabant. Hij droeg bij het stadskantoor van Bergen op Zoom het ambassadeurschap over aan wethouder Verroen.

Wethouder Lazeroms die sinds de start van Bijenlandschap West Brabant in 2018 de ambassadeur geweest is, werd door Rinie van Empel van Bijenlandschap West Brabant bedankt voor zijn inzet met een pakketje met onder andere bijenhoning.

Wethouder Lazeroms vertelde ook dat Bijenlandschap West Brabant zeker geen praatclub is maar dat door samenwerking met andere partijen zoals bedrijven, overheden en onderwijs gewerkt wordt aan een betere leefomgeving voor de bijen, en daarmee ook voor een verder biodiversiteit.

Wethouder Hans Peter Verroen voegde daar aan toe dat een groene leefomgeving er niet alleen mooi uitziet maar de leefomgeving ook leefbaarder maakt. Mensen worden vrolijker in een groene omgeving, het is beter voor het klimaat. Door meer groen in de stad wordt ook de hittestress in de stad minder.

Hij is blij de taak als ambassadeur te mogen oppakken en wil naast de gemeente ook woningbouwcorporaties, het natuurpodium, scholen en dergelijke erbij betrekken en de inwoners stimuleren om ook mee te werken aan een betere biodiversiteit en dus een betere leefomgeving voor de bijen. Een van de activiteiten waar de burgers bij betrokken zijn is het ’tegelwippen’ waarbij tegelbestrating in tuinen en aan voorgevels vervangen wordt door groen.

Om gelijk een goed voorbeeld te stellen werden er bij het stadskantoor een aantal vlinderstruiken geplant die Wethouder Lazeroms uit Rucphen meegenomen had.

Op dit moment gaat het nog niet goed met de bijen. Er is al vooruitgang geboekt maar er moet nog veel meer gebeuren.

 

Cookieinstellingen