Waarom “Petrus” in de toren van de kerk van Woensdrecht zwijgt….

Foto: Leo den Heijer

Woensdrechtenaar Leo den Heijer legt uit waarom de klok in de toren van Sint Jozef kerk in Woensdrecht tegenwoordig niet meer luidt.

Op woensdagavond luidt de klok van elke kerktoren in Nederland, van Katholiek tot gereformeerd, van Luthers tot hervormd, van PKN tot hersteld wat dan ook. De kerktoren van Woensdrecht blijft echter stil, de klok die erin hangt, “Petrus”, zwijgt….

Hee dat is vreemd denkt deze inwoner van Woensdrecht, overal in het land luiden de klokken maar in Woensdrecht hoor ik niets?
Waarom is dat zo?
Zijn de mensen van de parochie Woensdrecht niet meelevend in deze hectische tijd?
Is de kerk dood in Woensdrecht?

Nee, zo blijkt na een telefonische rondvraag….. het is een vraag voor de parochie… eerst hen gevraagd naar de reden van deze stilte…. “De kerk is onttrokken aan de reguliere kerkdiensten vandaar dat er niet geluid kan worden” is de reactie van parochie De Bron. Pastoor en parochieraad hebben de zaak besproken en dicht is dicht….

Dan belt pastoor Frans op, “…U had me gebeld?” Jazeker dat klopt, ik leg uit wie ik ben en wat me opgevallen is: De klok in Woensdrecht luidt niet mee in het grote koor!
“Dat komt omdat we de kerk in Woensdrecht gesloten hebben”, is zijn antwoord. “We willen geen verwarring zaaien in het dorp, de kerk is immers gesloten….Ook al is het Bisdom nog steeds eigenaar en onderhouden we wel het uurwerk (zolang er nog geen grote onoverkomelijke kosten mee gemoeid zijn) we kunnen de klok dus niet luiden…”

Na nog wat uitleg over de verwarrende en jarenlange pogingen de kerk een andere functie te geven, besluiten we met de woorden dat ik nu begrijp waarom de klok “Petrus“ niet klinkt en bedank ik de pastoor voor zijn uitleg….
Stiekem vind ik het toch jammer dat deze kerk heden ten dage zwijgt…..

 

Reacties