VVV-cadeaubon voor Woensdrechtse mantelzorgers

Foto: Jan Krijtenburg

Het college van burgemeester en wethouders waardeert de inzet van mantelzorgers en beloont hen met een mantelzorgcompliment in de vorm van een VVV-cadeaubon ter waarde van 50 euro.

Veel mensen zorgen onbetaald voor hun partner, een familielid of een bekende. Denk bijvoorbeeld aan zorg bij een langdurig zieke, een beperking of hoge leeftijd. Ook in Woensdrecht zijn veel mensen actief als mantelzorger.

Mantelzorgers

Mensen die langdurig en vaak voor een naaste, zoals een familielid, vriend of kennis zorgen, zijn mantelzorger. Een mantelzorger is geen beroepskracht maar zorgt vanuit een persoonlijke band voor iemand. Vaak zien ze zichzelf niet als mantelzorger en vinden het ‘normaal’ om deze zorgtaak op zich te nemen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om huishoudelijke hulp, maar ook emotionele steun of verzorging. Ook jongeren onder de 18 jaar kunnen mantelzorger zijn.

Het Woensdrechtse mantelzorgcompliment is bedoeld voor mantelzorgers die meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden meer dan de gebruikelijke zorg verlenen aan iemand die in de gemeente Woensdrecht woont.

Mantelzorgcompliment

De adviseurs van de Brede Welzijnsinstelling (BWI) ondersteunen mantelzorgers het hele jaar door met raad en daad. Alle mantelzorgers die geregistreerd staan bij de BWI en voldoen aan bovenstaande beschrijving komen in aanmerking voor het compliment. Zij ontvangen een uitnodiging om het compliment in november in één van de dorpskernen in ontvangst te komen nemen. Mantelzorgers die nog niet geregistreerd staan, kunnen daarvoor nog tot 1 december a.s. terecht bij de BWI.

Lars van der Beek, verantwoordelijk portefeuillehouder: “Mantelzorgers beseffen het zelf niet altijd maar zij zijn écht van grote betekenis in de samenleving. Als je niet meer alles zelf kunt, is het zó fijn dat je ondersteuning krijgt van iemand die je zo goed kent. Ook als we het hebben over het betaalbaar houden van de zorg, gaat de erkenning en waardering zeker uit naar onze mantelzorgers. Dit compliment is meer dan verdiend.”

Soms kun je wel wat hulp of meer informatie gebruiken

Steunpunt Mantelzorg van de BWI is er voor álle mantelzorgers, jong en oud. Extra zorg geven is niet aan leeftijd of herkomst gebonden. Iedereen kan te maken hebben of krijgen met extra zorg voor een naaste. Het kan fijn zijn om voor je familielid te zorgen. Maar het kan soms ook wat te veel worden.

De mantelzorgconsulente neemt de tijd om te luisteren naar uw verhaal. Zij kent bovendien de weg binnen de wereld van de mantelzorg en kan u adviseren over ondersteuningsmogelijkheden, taakverlichting, praktische en financiële hulp. Nog niet geregistreerd als mantelzorger? Neem contact op met [email protected] of (0164) 672049.

Reacties