Vraagtekens bij subsidies die jarenlang niet zijn gestegen

Foto: Jan Krijtenburg

Politieke partij Alle Kernen Troef (AKT) pleit voor een verhoging van de subsidies in de gemeente Woensdrecht. Dat staat in een motie die AKT tijdens de raadsvergadering van 29 september 2022 bij de behandeling van het collegewerkprogramma 2022-2026 en de perspectievennota 2023-2026 in gaat dienen.

Het gaat hierbij om de subsidieregeling ‘maatschappelijk welzijn Woensdrecht’. In die verordening staan bedragen voor een aantal verschillende thema’s: Sociale Samenhang, Maatschappelijke Participatie, Sport, (Amateur)kunst, Cultuur en Ontplooiing.

Het valt John Mathijssen, fractievoorzitter van AKT, op dat er als gevolg van de coronacrisis geen aanpassingen zijn gedaan aan de bedragen. En dat terwijl bijvoorbeeld de consumentenprijzen eind augustus 2022 bijna 24 procent zijn gestegen ten opzichte van 2015. “Ook bij het vaststellen van de belastingtarieven wordt altijd rekening gehouden wordt met verhoging (indexering, red) van de tarieven.”

AKT vraagt aan het college om in november 2022 een voorstel voor verhoging te doen. Bovendien moet volgens hen onderzocht worden of een compensatie voor de afgelopen jaren mogelijk is.

Cookieinstellingen