Verkiezingsborden domineren het straatbeeld. Wat mag wel en niet?

Foto:

Het kan je niet ontgaan: De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Verkiezingsborden in alle kleuren van de regenboog domineren op drukke plekken het straatbeeld in de gemeente. Om te voorkomen dat de politieke uitingen de pan uit rijzen zijn er speciale regels door de gemeente vastgesteld. Wat mag wel en wat mag niet?

In de gemeente doen zeven politieke partijen mee. ABZ laat de gemeente geel kleuren. CDA en D66 voegen daar groen aan toe en PVDA zorgt voor een snufje rood. Overige deelnemende partijen zijn VVD, AKT en de Conservatieve partij.

In 2018 is er een speciale regeling in het leven geroepen in de gemeente Woensdrecht. Een reclamebord mag volgens deze regeling een verkiezingsbord worden genoemd als het ‘een onmiskenbare relatie heeft met de verkiezingen die in hetzelfde kalenderjaar gaan plaatsvinden’. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 14, 15 en 16 maart.

Alleen in verkiezingsperiode

Deze borden mogen geplaatst worden vanaf de dag na de kandidaatstelling tot maximaal één week na de verkiezingsdag. In Woensdrecht werden maandag 31 januari de zeven kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezing 2022 ingeleverd.

Verdeelsleutel

De borden mogen in de openbare ruimte alleen aan lantaarnpalen worden vastgemaakt. Niet aan vuilnisbakken, bankjes en bomen dus. Er is ook een artikel in de regelingen opgenomen die ervoor zorgt dat niet één of twee partijen alle palen in een straat kunnen claimen. Omdat er in Woensdrecht zeven partijen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, mag iedere partij maximaal een zevende deel van het aantal lantaarnpalen verzien van een bord.

Hoe groot mag een verkiezingsbord zijn? Ook daar zijn regels voor. Sommige lokale politici moeten het doen met een bord van misschien een halve meter hoog. Anderen staan bijna op ware grote op flinke verkiezingsborden. Een verkiezingsbord mag een oppervlakte hebben van maximaal 1,5 vierkante meter.

Campagneborden

Vanzelfsprekend mag een verkiezingsbord de doorgang van de hulpdiensten niet belemmeren. Een regel die er is voor de aller smalste straatjes. Om kruisingen van wegen overzichtelijk te houden mogen de borden ook niet binnen vijf meter van een kruising geplaatst worden.

Tot slot is er ook een artikel dat er lijkt te zijn voor de mensen met een kinderwagen of een rolstoel. Er moet minimaal 1,5 meter van het trottoir over blijven. Als dit in een straat geen optie is, dan mogen de borden geplaatst worden aan de smalste zijde van de weg.

Over borden en spandoeken die politieke partijen langs de weg zetten en hangen moeten zij afspraken maken met de eigenaar van de grond. Alle regeltjes nog eens in ambtelijke taal nalezen kan via deze link: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR482270/1

Cookieinstellingen