Bergen op Zoom heeft 2 nieuwe locaties voor vergunninghouders en Oekraïense vluchtelingen

Foto:

De gemeente Bergen op Zoom gaat locatie Bozlust twee jaar inzetten als tijdelijke tussenvoorziening voor vergunninghouders en de het voormalige politiebureau (Jacob Obrechtlaan 9) als opvanglocatie voor 76 Oekraïense vluchtelingen. Dit voorkomt extra druk op de reguliere woningmarkt. Dat meldt de gemeente in een persbericht.

De gemeente Bergen op Zoom heeft te maken met een taakstelling vanuit het Rijk als het gaat om vluchtelingenopgaven. Dat gaat om de regulier wettelijke taakstelling voor de huisvesting van 60 tot 80 vergunninghouders (voorheen statushouders), een opgave voor de opvang van 76 Oekraïners én een opgave tot het bieden van (crisis)noodopvang aan 85 vluchtelingen.

Ontlasten reguliere woningmarkt

Vergunninghouders zijn voormalig asielzoekers die het asielproces hebben doorlopen en al een verblijfsvergunning hebben. Zij hebben daarmee het recht op een woning in Nederland, in de gemeente waaraan zij zijn gekoppeld. Gemeentes moeten naar rato vergunninghouders huisvesten via de wettelijk opgelegde taakstelling. “We willen voorkomen dat de druk op de reguliere woningmarkt stijgt en de wachtlijsten nog langer worden. Daarom nemen we onze bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid en werken we mee aan het bieden van een oplossing”, aldus het college.

Portefeuillehouder Joey van Aken: “Het college zet het voormalig politiebureau aan de Jacob Obrechtlaan alsnog in voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Een tijdelijke tussenvoorziening voor statushouders heeft het college gevonden op de locatie Bozlust. Hiermee ontlasten we de reguliere woningmarkt, nemen we onze verantwoordelijkheid en voldoen we aan onze taakstelling en tegelijkertijd aan de opgave voor Oekraïense vluchtelingen.”

Locatie Bozlust

De locatie Bozlust heeft 28 woonruimtes: 12 gezinshuisjes en 16 kamerappartementen waar ongeveer 80 personen gehuisvest kunnen worden. Deze locatie behoeft minimale aanpassingen om het geschikt te maken voor wonen.

Planning Bozlust

De planning is om de locatie Bozlust in november 2022 gereed te hebben voor de bewoning van de eerste vergunninghouders en uiterlijk half december 2022 in zijn geheel gereed te hebben. De locatie fungeert als tijdelijke huisvesting- of doorstroomlocatie voor vergunninghouders die in afwachting zijn van een reguliere huurwoning.

Handhavingstraject Bozlust

Met het besluit om Bozlust in te zetten als tussenvoorziening heeft het college ook besloten om het handhavingstraject in verband met illegale bewoning voor nu op te schorten. “Hier is voor gekozen omdat legalisatie van bewoning nu in zicht is en we de huidige bewoners een redelijke termijn willen geven om vervolghuisvesting te zoeken. We zijn met de eigenaar in gesprek over wat een redelijke termijn is. “

Tekst gaat verder onder de foto

Bozlust
Bozlust

Voormalig politiebureau

De Jacob Obrechtlaan 9 wordt alsnog ingezet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze wordt voor het einde van het jaar gereed gemaakt zodat hier in elk geval 76 Oekraïners kunnen worden opgevangen. Dit is de resterende opgave die de gemeente voor deze doelgroep heeft. De (al gedane) investeringen aan de Jacob Obrechtlaan worden bij gebruik voor deze doelgroep volledig door het Rijk vergoed.

Deze tijdelijke oplossing komen bovenop de eerdere opgave van 140 vluchtelingen die opgevangen worden in Avondvrede (Bolwerk-Zuid 172) en de crisisnoodopvang van aan 85 asielzoekers in de Stoelemat (Westersingel 40).

Reacties

Cookieinstellingen