Verduurzamen woning met gemeente en Regionaal Energieloket

Foto: Jan Krijtenburg

Voucher kleine energiebesparende maatregelen in woningen bij Regionaal Energieloket te verkrijgen.

Om het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid om te zetten naar concrete acties voor onze inwoners, werken we samen met het Regionaal Energieloket. U kunt hier altijd terecht met vragen over het verduurzamen van uw woning en er worden regelmatig acties of informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Wat speelt er momenteel?

Momenteel voert de gemeente samen met het Regionaal Energieloket verschillende acties uit gericht op energiebesparingen:

Voucher kleine energiebesparende maatregelen

Op de website van het regionaal energieloket kunt u een voucher aanvragen ter waarde van €45. Hiermee kunt u online producten bestellen in de speciaal hiervoor opgezette webshop. Het gaat om producten als tochtstrips,radiatorfolie, tijdschakelaars, ledlampen etc.
Eenvoudige maatregelen om te nemen, waarmee u direct resultaat boekt.

Informatiebijeenkomsten

Vrijblijvend informatie inwinnen over het energiezuinig(er) maken van uw woning? Dat kan tijdens een van de digitale informatieavonden die georganiseerd worden. Mensen woonachtig in Putte kunnen zich al aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 17november 2020.

Voor inwoners uit andere dorpen geldt dat ze zich nog niet kunnen inschrijven, maar de data voor de digitale informatiebijeenkomsten zijn al wel bekend: 8 december 2020 voor Huijbergen, 13 januari 2021 voor Ossendrecht en 18 februari 2021 voor Hoogerheide en Woensdrecht.

Meer informatie en vragen

Op de website van het Regionaal Energieloket (www.regionaalenergieloket.nl) vindt u allerlei informatie over het energiezuiniger maken van uw woningen bovengenoemde acties/bijeenkomsten. Met vragen hierover kunt u ook altijd telefonisch (tel. 088-5254110) of per e-mail ([email protected]) bij hen terecht.

Reacties