Schoolbesturen tekenen huisvestingsplan onderwijs in Woensdrecht

Foto: Jan Krijtenburg

Wethouder Lars van der Beek en de schoolbesturen van primair, voortgezet en voorgezet speciaal onderwijs tekenden vandaag de overeenkomst die hoort bij het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

De heer S.J. Cépèro tekende namens Lowys Porquin Stichting (LPS) voor de zeven basisscholen in de gemeente Woensdrecht, de heer L. Soffers namens Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM) voor basisschool De Dobbelsteen de heer G. Haelermans tekende namens OMO Scholengroep, verantwoordelijk voor het Zuidwesthoekcollege en wethouder Lars van der Beek tekende namens de gemeente Woensdrecht.
De Stichting Koraal/Driespan waar het Olivijncollege, de school voor voortgezet speciaal onderwijs in Ossendrecht onder valt, was niet aanwezig maar wel partij binnen het IHP.

Zij bekrachtigden hiermee de afspraken over de investeringen in onderwijshuisvesting in de gemeente Woensdrecht voor de komende vier jaar en verder.

Gemeente en schoolbesturen stelden het IHP samen op en maakten afspraken over de investeringen die nodig zijn in schoolgebouwen en de volgorde waarin die gedaan gaan worden. Het resultaat is een concrete planning voor de periode van 2020 t/m 2023 met een doorkijk naar de jaren t/m 2027 en zelfs een verdere financiële doorrekening t/m 2074 voor de acht basisscholen in alle kernen van de gemeente en twee scholen voor Voortgezet en Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Prioriteiten

Met vaststelling van het plan door de gemeenteraad op 9 juli jl. is duidelijk dat de komende vier jaar de volgende investeringen op de rol staan:

  • De bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) in Woensdrecht ter vervanging van de huidige onderwijsgebouwen van basisscholen De Poorte in Woensdrecht en De Stappen in Hoogerheide
  • Verbetering van het binnenklimaat bij brede school De Boemerang in Hoogerheide
  • Onderzocht wordt wat nodig is om het pand waarin basisschool St. Marie in Huijbergen gevestigd is toekomstbestendig te maken. Is renovatie van het 50 jaar oude pand mogelijk of loont de investering van nieuwbouw op de langere termijn?
  • Vernieuwbouw voor basisschool de Meulenrakkers in Ossendrecht: het gebouw krijgt een upgrade qua functionaliteit en duurzaamheid, zodat het ruimte geeft aan de onderwijswensen, energieneutraal is een gezond binnenklimaat kent (conform de eisen van een zogenaamde ‘frisse school’)

Perspectief

Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek: “Er zijn behoorlijke investeringen nodig om ervoor te zorgen dat we onderwijsgebouwen hebben, die toegerust zijn voor het onderwijs van deze tijd, kwalitatief goed én duurzaam zijn. Alleen door samen op te trekken, kunnen we dit opbrengen.

Dankzij het IHP weten we waar de nood het hoogst is en is al ver van tevoren duidelijk wanneer er groot onderhoud, renovatie of nieuwbouw gepland staat voor een school. Onnodig investeren in een pand waarvoor eigenlijk verdergaande maatregelen nodig zijn, is er niet meer bij.”

Financieel plaatje

Met de plannen voor de komende vier jaar is een bedrag gemoeid van ruim 6 miljoen euro.
Een kleine 4 miljoen euro is afkomstig vanuit de onderwijsgelden van de gemeente. Elke vier jaar wordt het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs samen met de scholen geactualiseerd.

Reacties