Rijbewijskeuringen aangeboden door BWI Woensdrecht

Foto: Jan

BWI Woensdrecht biedt op maandag 19 maart, 16 april, 28 mei, 18 juni, 16 juli en 17 september 2018 rijbewijskeuringen aan.

De locatie voor deze keuringen is het Welzijnscentrum K4, aan de Kromstraat 4 te Hoogerheide.

Voor afspraken kunt u bellen de BWI Woensdrecht telefoonnummer is 0164-672049.
De keuringen worden uitgevoerd door een BIG-geregistreerde keuringsarts.

Voor wie zijn deze keuringen bedoeld ?

1. Voor rijbewijshouders in de leeftijd van 75-plus. Voor deze groep geldt dat bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring moet plaatsvinden en zo’n keuring is minimaal iedere 5 jaar verplicht.
2. Voor diegenen die momenteel in het bezit zijn van een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur verloopt op of na de dag dat de leeftijd van 75 jaar wordt bereikt.
3. Voor personen die jonger zijn dan 75 jaar en die om medische redenen medisch gekeurd moeten worden voor verlenging van hun rijbewijs B/E.

Het verdient de aanbeveling om tenminste 3 á 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs voor de keuring op te gaan. Deze keuringen zijn in principe niet bedoeld voor keuringen van actieve beroepschauffeurs met groot rijbewijs (vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs).

Wat moet u doen:

1. Deze procedure kan meer dan 4 maanden duren dus begin op tijd met afspraken maken om te voorkomen dat u enige tijd geen geldig rijbewijs heeft.
2. Haal bij de gemeente een Eigen Verklaring -formulier en vul dit zo ver mogelijk in. Hiervoor kunt u bij de gemeente Woensdrecht iedere doordeweekse ochtend op het gemeentehuis terecht.
3. Bent u brildragend, gelieve dan op voorhand een oogmeting te laten verrichten door een erkende opticien en deze gegevens mee te nemen.
4. Bij de afspraak met de keuringsarts moet u meebrengen: uw huidige rijbewijs, het ingevulde Eigen Verklaring- formulier, uw urine (in een schoon potje, niet ouder dan 2 à 3 uur) en (indien van toepassing) een lijstje met daarop de medicijnen die u gebruikt.
5. Wanneer de keuring in orde is, moet u met de formulieren weer terug naar het gemeentehuis om uw nieuwe rijbewijs aan te vragen. Hiervoor kunt u bij de gemeente Woensdrecht iedere ochtend op het gemeentehuis terecht. Neem uw oude rijbewijs en een goede pasfoto mee.
6. Na een aantal weken kunt u het nieuwe rijbewijs op het gemeentehuis afhalen.

Tip: Ga NIET tevoren zelf naar de oogarts, maar naar een erkende opticien. Wanneer tijdens de keuring blijkt dat u naar de oogarts moet gaan, moet u nogmaals omdat dan door de oogarts op specifieke zaken wordt gelet. Dit geeft dan dubbele kosten.

Voor verdere informatie bel met de BWI, telefoon 0164 – 672049

Reacties