Project Integraal Kindcentrum Woensdrecht van start

v.l.n.r. Steven Adriaansen, Stéphane Cépèro en Donald van der Veen
Foto: Jan Krijtenburg

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ging maandagmiddag het Project Integraal Kindcentrum Woensdrecht officieel van start.

Al vanaf 2015 werd er gesproken over een vervanging of renovatie van de oude schoolgebouwen van basisscholen De Stappen in Hoogerheide en De Poorte in Woensdrecht. In 2017 werd er besloten dat er er nieuwsbouw zou komen. Er is toen ook gekozen voor meer dan alleen vervanging van de schoolgebouwen. Er moest een Integraal Kindcentrum komen waar kinderen van nul tot twaalf jaar centraal staan en waar onderwijs, kinderopvang en ontspanning op één plek kunnen plaatsvinden.

Twee scholen worden één

Pieter Krebbekx, directeur van de basisscholen De Poorte en De Stappen, vertelde dat de twee scholen samengevoegd zullen worden, samen met kinderopvang Jongleren onder één naam. Welke naam is nog niet beslist maar er wordt al hard over nagedacht.

Basisscholen De Poorte en De Stappen en kinderopvang Jongleren vallen alle drie onder de stichting Lowys Porquin.

Locatie

De locatie van het nieuwe Integraal Kindcentrum werd in 2018 beslist. het nieuwe gebouw komt aan het veld vaan de Fortuinstraat in Woensdrecht, waar zich nu een speeltuinterrein en een hondenuitlaatplaats bevindt.

Energieneutraal en duurzaam

In 2019 werd beslist dat het gebouw gerealiseerd zou worden door Stichting Maatschappelijk Vastgoed. in de gekozen constructie blijft de gemeente eigenaar van de grond en huurt het gebouw van SMV, die het gebouw bouwt en onderhoudt.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert huisvesting op maat voor overheden en instellingen in onderwijs en de zorg. Dit vastgoed wordt op non-profit basis verhuurd en Stichting Maatschappelijk Vastgoed adviseert ook overheden en instellingen bij huisvestings- en financieringsvraagstukken.

Donald van der Veen directeur en mede oprichter van Stichting Maatschappelijk Vastgoed vertelde dat al vanaf 2010 de nieuwe projecten van SMV geen gasaansluiting meer hebben. Dankzij onder andere het toepassen van zonnepanelen moet een energie-neutraal en duurzaam gebouw worden gerealiseerd.

De start

In juli 2020 ging de gemeenteraad van Woensdrecht akkoord met de geplande aanpak en werd een voorbereidingskrediet van 730.000 euro beschikbaar gesteld.

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door burgemeester Steven Adriaansen namens de gemeente, Stéphane Cépèro namens de stichting Lowys Porquin waar  de scholen en de kinderopvang onder vallen en Donald van der Veen namens Stichting Maatschappelijk Vastgoed is de eerste stap gezet in het proces dat tot realisatie van de plannen moet leiden.

De samenwerkingsovereenkomst is getekend

De ondertekening is de afsluiting van de initiatief fase en het begin van de programma fase. In november zal gestart worden met het opstellen van het programma van eisen, gaat er gewerkt worden aan een omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning), het bestemmingsplan en de verdere voorbereiding van de bouw. Ook zal er met de omwonenden overlegd worden.
In de loop van 2021 zou dan groen licht voor de aanbesteding gegeven kunnen worden waarna in 2022 met de bouw begonnen zou kunnen worden, aldus de verantwoordelijk wethouder, Hans de Waal.

Donald van der Veen van SMV gaf aan dat de bouw van een soortgelijke school zo’n twaalf tot veertien maanden duurt dus medio 2023 zou, als alles meezit, het Integraal Kindcentrum een feit zijn.

Niet alleen scholen

Naast het Integraal Kindcentrum voor kinderen van nul tot twaalf, zal het gebouw, ook buiten de schooltijden, een maatschappelijk functie krijgen. Zo is nu al bekend dat tafeltennisvereniging Hotak’68 één van de gebruikers van de sportaccommodatie zal worden.
Namens tafeltennisvereniging Hotak’68 ondertekende Marlies Somers, de voorzitter van de vereniging een intentieovereenkomst met de gemeente.

Marlies Somers van Hotak’68 en burgemeester Adriaansen ondertekenen de intentieovereenkomst

De oude panden

De huidige schoolgebouwen van De Stappen en De Poorten, inclusief de sportzaal aan de Bloemenlaan, zullen gesloopt worden. Hier zullen woningen voor in de plaats komen.

De Poorte in Woensdrecht en De Stappen in Hoogerheide

Links

 

 

 

Reacties