‘Police Experience Day’ bij de politie academie in Ossendrecht

Foto: Jan Krijtenburg

Zaterdag 21 januari werden potentiële nieuwe politie rekruten ontvangen op de politie academie in Ossendrecht voor een ‘Police Experience Day’ .

De ‘Police Experience Day’ was een interactieve dag met workshops, informatie, de mogelijkheid om de fysieke vaardigheidstoets-baan te lopen en natuurlijk de mogelijkheid om je aan te melden voor de opleiding!

Na een welkom in het auditorium door teamchef Marc van Bracht legde hij in het kort uit wat zoals mogelijk is in het politie vak, taken als hondengeleider, biker, computerspecialist, drone team en natuurlijk ‘boeven vangen’.

Teamchef Marc van Bracht heette iedereen welkom

Dat boeven vangen werd meteen gedemonstreerd met de spectaculaire arrestatie van ‘verdachte Danielle’ die in de zaal zat. De dame in kwestie werd razendsnel uit het publiek gehaald, geboeid en afgevoerd.

Volgens Van Bracht was dit een typisch voorbeeld hoe snel dingen veranderen en er actie vereist is.

Na een korte uitleg over de huisregels werd uitgelegd dat de Experience Day uit drie actieve gedeelten bestond, namelijk de fysieke vaardigheidstoets-baan, een demo met bikers en hondengeleiders en tenslotte casuïstiek (een rollenspel). Daarna  werden de potentiële nieuwe politiemensen in drie groepen verdeelt die elk naar een van de onderdelen gingen.

Nieuwe politiemensen nodig

Landelijk recruiter Raymond vertelde dat dit soort evenementen in het hele land gegeven worden en dat kort geleden bij eenheid Zeeland een zelfde dag georganiseerd was. Hij vertelde dat er in Zeeland zestig deelnemers waren en nu in Ossendrecht zeventig verdeeld over een morgen en een middag ploeg. Een goede opkomst dus.

Omdat er de komende tijd veel oudere politiemensen stoppen moeten er natuurlijk voldoende nieuwe politiemensen opgeleid worden en dagen als dit helpen om mensen enthousiast voor het politievak te maken.

Recruiter Raymond met zijn stagiaires Lotje en Angela

De fysieke vaardigheidstoets-baan

Een politieman of -vrouw moet fysiek ook in staat zijn dit werk te doen. Eén van de vereisten is dus het in staat zijn om een vaste hindernisbaan in de sportzaal onder een bepaalde tijd af te leggen.

De maximum tijd verschilt per leeftijd en is ook voor mannen en vrouwen verschillend. Zo moeten in de leeftijdscategorie 19 tot 24 jaar mannen het parcours afleggen in drie minuten en acht seconden en vrouwen in drie minuten en vijfenveertig seconden.

Hardlopen is één van de onderdelen

Het parcours bestaat uit een stuk hardlopen, over een turnkast en een paar bankjes springen, een kar duwen en een paar zware ballen versjouwen. De deelnemers mochten het zelf proberen, wat de één beter af ging dan de ander, maar het gaf wel aan dat je als politieman/vrouw een goed conditie moet hebben. Ook als je eenmaal bij de politie bent moet je nog steeds deze test doen.

Over de turnkast springen

Nadat iedereen die het wilde het parcours gelopen had, was  het tijd om de zaal vrij te maken voor de volgende groep en naar buiten te gaan.

Demo met bikers en hondengeleiders

Buiten op het terrein, waar in de verte zelfs een complete trein te zien was, werden een aantal demonstraties gegeven door de hondengeleiders en de bikers, eerst apart en daarna een combinatie van hondengeleiders en bikers.

De trainings trein

Als eerste werd en gedemonstreerd hoe snel een hond, puur op reuk, een verstopt voorwerp kan vinden. In de praktijk kan dat bijvoorbeeld inbrekersgereedschap, een wapen of gestolen goederen zijn die een crimineel snel ergens verstopt.

De betonschaar is gevonden en de hond kreeg als beloning zijn speeltje

Maar honden worden niet alleen ingezet om te speuren maar ook om te doen wat iedereen vind dat de politie moet doen, boeven vangen. Dat werd mooi gedemonstreerd met een pakwerker die niet stopte maar wegrende toen de hondengeleider hem wilde aanhouden. In een paar seconden had de hond hem ingehaald en hing aan de arm van de pakwerker.

En als de hond beet heeft laat hij niet zomaar los

Een van de hondengeleiders vertelde dat de hond bijna net zo hard kan bijten als een krokodil. De hond wordt ook pas ingezet als laatste middel voor het vuurwapen omdat een hondenbeet serieuze verwondingen kan veroorzaken. De hond bijt zich zelfs zo strak vast dat de hondengeleider een speciaal hulpmiddel bij zicht heeft om de bek van de hond ‘los te maken’.

Op een ander veld werd daarna gedemonstreerd wat de politiebikers zoal doen. Een van de taken van de politiebikers is het orde handhaven in het uitgaansgebied en daar werden een paar demonstratie van gegeven.

Een dronken amokmakende stapper wordt aangepakt door de politiebikers

De hond wordt, zoals eerder beschreven, niet zomaar ingezet.  Maar als het nodig is omdat iemand, door drugs, drank of andere reden te agressief is dan kan ook hier de hond ingezet worden.

Een agressieve ‘uitgaander’ wordt aangepakt

De bikers lieten ook nog zien hoe ze met twee bikers een crimineel snel arresteerden met behulp van hun fietsen.

Een crimineel werd supersnel gearresteerd

Het was best fris buiten dus bijna niemand vond het erg om na deze demonstratie de warmte binnen weer op te zoeken.

Casuïstiek

In de casuïstiek workshop werd door middel van een rollenspel getoond wat er allemaal kan gebeuren als de politie op bijvoorbeeld een geluidsoverlast melding afgaat. Twee deelnemers kregen een politiejasje aan terwijl de andere deelnemers in een ruimte harde muziek draaide. De geüniformeerde deelnemers moesten dan aanbellen en het oplossen.

Bij het eerste stel ging het redelijk vriendelijk en was de boel snel onder controle maar voor het tweede stel dat de rol van de politie kreeg, werd het wat moeilijker gemaakt. Zij kregen te maken met een groep die agressief werd en waar zelfs een met een mes gewapende herrieschopper gearresteerd moest worden. Maar dit laatste werd voor de veiligheid wel door twee ‘echte’ politiemensen gedaan.

Agressieve feestgangers

Na nog wat uitleg over de twee situaties en over de uitrusting die een agent met zich mee draagt was het einde van de demonstraties/workshops aangebroken en vertrok de groep naar de infomarkt in de kantine.

Onderweg naar de infomarkt moest zo’n zwaar vest  toch even gepast worden

Infomarkt

Alle drie de groepen kwamen in de kantine, waar op een paar tafels boekjes en folders lagen en waar politiemensen aanwezig waren om vragen te stellen. En natuurlijk was er koffie, thee, frisdrank en waren er koeken.

Er kon van alles gevraagd worden aan de aanwezige politiemensen

De deelnemers

De deelnemers komen uit het hele land. Niet alleen uit  West-Brabant maar zelfs helemaal uit Arnhem. Een aantal deelnemers was al bekend met de politie omdat familieleden al bij de politie zitten of zaten en wilden dit ook. Andere wilden bij de politie puur om wat nuttigs te doen voor de maatschappij. De ene deelnemers wilde bij een arrestatieteam gaan, een ander wilde hondenbegeleider worden, en zo had iedereen zijn eigen ideeën  en over het algemeen werd deze dag door de deelnemers als nuttig en interessant ervaren.

Teamchef Van Bracht vertelde blij te zijn met de goede opkomst en de positieve reacties van de deelnemers en hoopt uiteraard dat er veel sollicitaties uit voortvloeien.

De bedoeling is wel om, per district, vooral mensen binnen te halen die uit de omgeving komen, om de reistijden binnen de perken te houden. Ook zou hij graag wat meer ‘nieuwe Nederlanders’ zien bij de sollicitanten omdat we in een diverse maatschappij leven.

Aan het einde werd ook nog uitgelegd dat er, naast de politiemensen op straat, ook mensen in de meldkamer nodig zijn. Voor deze functie worden minder zware fysieke eisen gesteld.

Links

Cookieinstellingen