Pilot restafval ondergronds lijkt een succes.

Foto: Jan Krijtenburg

De resultaten uit de éénjarige pilot ondergronds inzamelen restafval waren dermate positief dat het college heeft besloten om de pilot voorzieningen om te zetten naar permanente
locaties.

Ook wordt de capaciteit van het aantal aansluitingen op de pilot locaties uitgebreid wat meer inwoners de mogelijkheid geeft om er voor te kiezen het restafval zelf weg te brengen.

Analyse

“Uit de analyse van de gegevens over de periode van een jaar is gebleken dat het zelf wegbrengen van het restafval heeft geleid tot een afname van het huishoudelijk restafval van 45%. De gemiddelde persoon in Woensdrecht heeft over 2019 zo’n 131 kg restafval ingezameld, pilot deelnemers blijken daarentegen over de periode van 1 jaar slechts 73 KG te hebben ingezameld” aldus verantwoordelijk portefeuillehouder Henk Kielman. Hij gaf wel toe dat mensen die vrijwillig deelnamen aan de pilot meestal mensen zijn die sowieso al bewust met het scheiden van hun afval bezig zijn.

Wethouder Kielman: “naast de goede resultaten en de effecten op het aandeel restafval bleken ook de reacties en algehele ervaringen op de pilot positief. Uiteindelijk heeft bij het definitieve keuzemoment maar liefst 90% van de pilot deelnemers ervoor gekozen om de aansluiting op de ondergrondse container te behouden. Een kleine 3 % koos ervoor een kleinere 140 liter container terug te ontvangen en 7% vroeg de grijze 240 liter bak terug”.

Online enquête pilot

In een online enquête welke is afgenomen onder de deelnemers hebben bewoners ook de mogelijkheid gekregen om te reageren met suggesties en/of verbeteringen aangaande de inzamel faciliteiten voor afval en grondstoffen. Hier zijn goede punten in naar voren gekomen waarmee de gemeente de faciliteiten verder kan verbeteren.

Onder andere het plaatsen van extra ondergrondse containers voor restafval, meer plastic containers en de mogelijkheid om blik bij plastic te deponeren zijn veel genoemde suggesties en onderwerpen waar de gemeente momenteel actief mee bezig is. Een campagne rondom blik bij plastic loopt al enkele weken.

           Plastic, Blik en Drankkartonnen moeten in de ‘glasbak’

VANG doelstelling

Het ondergronds brengen van de restafvalcontainers is een van de middelen die de gemeente inzet om te stimuleren dat inwoners minder restafval produceren. Ondanks deze positieve effecten uit de pilot blijft de gemeente een grote opgave hebben om het aandeel restafval per persoon per jaar onder de 100 kg te krijgen.

De VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling, betekent concreet dat gemeenten landelijk streven om het aandeel restafval per persoon in 2020 onder de 100 kg te krijgen. Voor 2025 is het streven zelfs maximaal 30 kg per persoon.

“Vorig jaar is de gemeente geëindigd op 131 KG per persoon per jaar, dit is nog zonder het aandeel grofvuil dat wordt ingezameld op de milieustraat. Om de landelijke doelstelling te behalen dient dit bij het fijne huishoudelijke afval opgeteld te worden. Het grofvuil aandeel is in de gemeente Woensdrecht zo’n 34 kg per persoon (dat is zo’n 25%), denk daarbij aan oude huisraad of allerlei andere dingen die gewoonweg niet in de vuilnisbak passen “ aldus wethouder Kielman.

“Ter vergelijking uit een recente sorteeranalyse blijkt dat het aandeel van GFT in het restafval nog steeds maar liefst 40% is, dat is zo’n 54 KG.
Daarnaast zit er jaarlijks per persoon ook voor zo’n 10 % kunststof (13 KG), 16% papier en/of karton (21 KG) en 8 KG glas en 8 KG textiel tussen het restafval.

Hierbij wil ik onze inwoners nogmaals attenderen dat beter scheiden loont, niet alleen in de portemonnee maar zeker ook voor het milieu” besluit wethouder Henk Kielman.

Ook ondergronds ?

Wilt u ook graag een aansluiting op een ondergrondse restafvalcontainer? Informeer dan bij de gemeente over de mogelijkheden via [email protected] of 0164-611124.

Het ondergronds containerpark bij het METO veld

Reacties