Opening ‘Van Tilburg Pad’ in Ossendrecht

Foto: Jan Krijtenburg

Woensdagmorgen werd in Ossendrecht, op de plek waar voorheen de doe-het-zelf winkel Van Tilburg gevestigd was, het ‘Van Tilburg Pad’ geopend.

Doe-het-zelf winkel Van Tilburg

In Ossendrecht was al heel lang de doe-het-zelf winkel Van Tilburg gevestigd aan het pand Dorpsstraat 30. Nu Plan de Noordrand gerealiseerd gaat worden, moest dit pand plaats maken voor de toegangsweg tot deze nieuwe woonwijk.

Op 22 februari 2018 werd het pand eigendom van de gemeente en totdat het gesloopt moest worden, hebben KVS (Kinder Vakantie Spel Ossendrecht) en SJJW (Stichting Jeugd- en jongerenwerk Woensdrecht) nog enige tijd gebruik gemaakt van dit pand voor de opslag van materialen.
Met de komst van de nieuwe brandweerkazerne en gemeentewerf in Hoogerheide is ook de opslag van KVS en SJJW naar Hoogerheide verhuist en kon het pand gesloopt worden.

Op de plaats waar de winkel van Van Tilburg eerst stond, ligt nu de toegangsweg tot Plan de Noordrand, een nieuwe woonwijk met duurzame woningen.
Wethouder De Waal vertelde dat Ossendrecht een dorp van tradities is en een familiebedrijf dat zo’n vijftig jaar hier gevestigd was mag niet zomaar vergeten worden dus werd besloten de toegangsweg naar de voormalige eigenaars van de winkel te noemen, namelijk het ‘Van Tilburg Pad’.
Dit werd, als verrassing, op het zestig jarig huwelijks jubileum van de heer en mevrouw Van Tilburg bekend gemaakt.

De opening

De opening van deze nieuwe toegangsweg tot de nieuw te bouwen woonwijk werd verricht door wethouder Hans de Waal en de heer en mevrouw Van Tilburg. De opening bestond uit het wegtrekken van de omhulling van het nieuwe straatnaambord op de hoek van het Van Tilburg Pad.

Historie

In 1969 hebben meneer en mevrouw van Tilburg een woning aan de Dorpsstraat 30 van de gemeente gekocht. Een woning die al snel moest worden afgebroken om een breder pad langs de woningen mogelijk te maken.

Op de overgebleven grond werd door de familie Van Tilburg een nieuw pand neergezet. In 1973 begon Rinus van Tilburg, die voorheen bij Louis Huigens werkte, in een schuur achter het huis voor zichzelf als timmerman maar na een tijd werd de schuur te klein en verrees achter het huis een timmerwerkplaats.

Na verloop van tijd werd de woonkamer voor in het huis veranderd in een Doe Het Zelf zaak en woonde de familie boven de winkel.
Na hier 25 jaar gewoond te hebben verhuisde de familie naar een andere woning en de timmerwerkplaats naar Puts Molentje. Onder de naam Van Tilburg Machinaal Timmerwerk runt zoon Patrick daar nu het bedrijf.

Het pand aan de Dorpsstraat is daarna verhuurd waarna er nog een tijd een Doe het Zelf bedrijf in gevestigd is geweest. Toen het bij een daarop volgende verhuurder als hennepkwekerij werd gebruikt was dat de laatste keer dat het verhuurd werd.
Het pand werd nog wel gebruikt voor de Roparun en voor het maken van de taarten voor de Roparun.

Als laatste werd het pand, nadat het door de gemeente aangekocht was, gebruikt als opslagruimte voor KVS en SJJW

(Met dank aan mevrouw Marie van Tilburg voor de informatie over de historie)

Plan Noordrand Ossendrecht

Het plan voorziet in de bouw van drieënveertig woningen die passen binnen de woonvisie waarvan circa vierentwintig huurwoningen en negentien koopwoningen.

Het streven is om er een toekomstbestendige gasloze wijk met duurzame woningen van te maken en ook het openbaar gebied duurzaam te ontwikkelen met onder andere aparte opvang van hemelwater, zo min mogelijk verhard oppervlak en ruimte voor de natuur.

Op twee na alle bouwkavels zijn ondertussen al verkocht, een aantal bouwvergunningen zijn al afgegeven dus binnekort zal de bouw van een enkele van de woningen gaan beginnen. Momenteel,het is nu  bouwvakvakantie, ligt het terrein er nog verlaten bij.

Het blijft een beetje in de familie

Aan het begin van het ‘Van Tilburg Pad’ staat een bord van de aannemers van het nieuwe project, ‘Aannemersbedrijf Fons van der Venne bv’ en ‘R van Tilburg Kozijnen’. Van der Venne senior is de broer van Marie van Tilburg en ‘R van Tilburg Kozijnen’ wordt gerund door Patrick van Tilburg, de zoon van Rinus en Marie van Tilburg.

Links

Reacties