Opening Tervoplein in Putte

Hans Hermes, Wim Jagers en Hans de Waal
Foto: Jan

Met het onthullen van een buste van Rients Terpstra door wethouder Hans de Waal werd het Tervoplein in Putte officieel geopend.

Het nieuwe Tervoplein

Wethouder  Ruimtelijke Ontwikkeling, Hans de Waal, gaf een korte samenvatting van de ontwikkelingen rond het Tervoplein.

Het project

Vanaf 2008 werd al gesproken over een herontwikkeling van het Tervoplein. In 2012 stemde de gemeenteraad in met de financiering van de herstructurering, waarbij ook de Provincie Noord-Brabant een deel voor zijn rekening nam.

In 2015 werd het gewijzigde bestemmingsplan van kracht en werd begonnen met de sloop van de oude bebouwing. Op de plaats van de oude gebouwen kwamen nieuwe winkels en woningen waarbij de bouw en sloop zo gefaseerd was dat de winkels open konden blijven.

Vorig jaar werden de gebouwen opgeleverd en dit jaar is het nieuwe parkeerterrein aangelegd. Om wateroverlast in de Grensstraat te verminderen en tevens de verdroging van het Moretusbos tegen te gaan wordt regenwater vanaf de parkeerplaats afgevoerd naar de Eendevijver en vandaar naar het Moretusbos.

 

Wethouder  Ruimtelijke Ontwikkeling, Hans de Waal

Hoewel er op en rond het plein nog wel wat werkzaamheden moeten worden verricht is het wel zo ver functioneel dat het een officiële opening gepast is.

Wim Jagers

Wim Jagers, ondernemer in Putte en voormalig voorzitter van de Ondernemers vereniging ging wat dieper in op de historie. Vanaf 2006 had de Ondernemers vereniging in Putte de wens om wat te doen met het Tervoplein en nu, na twaalf jaar is dan de officiële opening. Hij bedankte alle betrokken partijen, waaronder de gemeente Woensdrecht, sinds het begin van het project al het vierde College van B&W.

In het bijzonder noemde hij de projectleider van de gemeente, Kees Nieuwenhuize die vanaf het eerste begin bij het project betrokken was. Jagers prees ook het feit dat Nieuwenhuize ‘ondernemers-taal’ sprak.

Zelfs na zijn pensionering is Nieuwenhuize doorgegaan om het project af te ronden. Als blijk van waardering voor zijn inzet ontving Nieuwenhuize een cadeau uit handen van Wim Jagers.

Wim Jagers overhandigt Kees Nieuwenhuize zijn cadeau

Na de toespraak van jagers vertrokken de aanwezigen naar de Antwerpsestraat zijde van het Tervoplein waar een kunstwerk onthuld zou worden.

De Antwerpsestraatzijde van het Tervoplein

De oorsprong van het Tervoplein

In aanwezigheid van leden van het Dorpsplatform Putte, de ondernemers vereniging, mensen van de gemeente en andere belangstellenden vertelde Jager over de oorsprong van het Tervoplein.

Het plein is vernoemd naar Rients Terpstra (Ter) en zijn echtgenote Julia Vos (vo). De uit Friesland afkomstige Terpstra nam in de jaren ’50 voor driehonderd gulden één van de kruidenierswinkeltjes in Putte over en bouwde dit in de loop van de jaren uit tot een moderne supermarkt met een inpandige drogisterij met boven de supermarkt en restaurant en op het parkeerterrein een benzinestation, een revolutionair aanpak in die tijd.

Wim Jager verteld over de historie van het Tervoplein

De naam Tervoplein was oorspronkelijk een informele naam onder de inwoners van Putte. officieel was het een onderdeel van de Antwerpsestraat maar nu is het ook officieel het Tervoplein.

De opening

Als openingshandeling onthulde wethouder De Waal een door kunstenaar Hans Hermes vervaardigde buste van de in 1979 overleden Rients Terpstra. Een buste die de kunstenaar maakte aan de hand van een heel klein fotootje en wat aanwijzingen van mensen die Rients Terpstra gekend hebben. Het beeldje werd aangeboden aan de gemeente door TERVO Gezondheidswinkels BV, Steenhouwerij Denisse BVBA, Bogor Projectontwikkeling BV en GREEN Real Estate BV

Wethouder De Waal onthuld de buste van Rients Terpstra

Jager eindigde zijn toespraak met de wens dat de gemeente goed voor het kunstwerk zou zorgen.

Rients Terpstra

Reacties

article
9297
Opening Tervoplein in Putte
Met het onthullen van een buste van Rients Terpstra door wethouder Hans de Waal werd
https://woensdrecht.nieuws.nl/opening-tervoplein-putte/
2018-09-13T00:29:46+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/384/2018/09/12231805/20180912_PUT_Tervoplein_000.jpg
Tervoplein
Nieuws, Putte