Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Woensdrecht gereed

Foto: Gem. Woensdrecht

Maandag vond de bouwkundige oplevering van het Integraal Kindcentrum (IKC) Woensdrecht plaats.

De nieuwbouw is gereed; de sleutel is overgedragen

Ongeveer een jaar geleden startte Winters bouw & ontwikkeling B.V. met de bouw van het nieuwe schoolgebouw met gymzaal volgens het ontwerp van Carree Architecten. Arend de Boer, directeur van Winters bouw & ontwikkeling, kijkt terug op een voorspoedig verlopen bouwproces: “De bouw is goed en volgens planning verlopen. Onze mensen hebben hard gewerkt en we zijn met z’n allen trots op het resultaat”.

Schoolplein en parkeerterrein

De komende tijd zorgt Winters nog voor de aanleg van het schoolplein en het aangrenzende parkeerterrein. Nu het werk binnen af is en de bouwkundige oplevering heeft plaatsgevonden, brak het moment aan om de sleutel te overhandigen aan opdrachtgever Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV).

‘Huren als een eigenaar’

SMV begeleidde het proces om tot een nieuw schoolgebouw te komen van voorbereiding tot realisatie. Eigenaar Donald van der Veen hierover: “Achter de schermen is er heel wat werk verzet met alle betrokken partijen. De realisatie van het gebouw is een feit. Daarmee stopt onze inzet niet: volgens ons concept ‘huren als een eigenaar’ blijven wij samen met gemeente en LPS aan zet voor beheer en onderhoud.”

De sleutel gaf Van der Veen door aan de gemeente, die volgens de wet verantwoordelijk is voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs.

Passende huisvesting

Wethouder Lars van der Beek van de gemeente Woensdrecht nam de sleutel graag in ontvangst: “In Woensdrecht trekken gemeente en schoolbesturen samen op om ervoor te zorgen dat onderwijspanden kwalitatief op orde zijn en toegerust zijn voor onderwijs en duurzaamheidseisen die passen bij de tijd. Na jarenlange inspanningen bereiken we vandaag een belangrijke mijlpaal. Ik wil iedereen die betrokken is geweest bij de nieuwbouw voor LPS Fortuna bedanken voor hun inzet.
Ik ben erg blij dat de kinderen uit Woensdrecht en omgeving binnenkort naar kinderopvang en school kunnen in een mooi, eigentijds en energieneutraal gebouw.” LPS kreeg daarop de sleutel overhandigd.

Spelen, ontdekken, samenwerken

Stéphane Cépèro, voorzitter van het College van Bestuur van Lowys Porquinstichting (LPS): “We zijn blij dat we na jaren van voorbereiding de sleutel in ontvangst mogen nemen van het Integraal Kindcentrum Fortuna. Het gebouw moet ruimte gaan bieden aan kinderen van 0 t/m 12 jaar voor zowel onderwijs als kinderopvang. In dit gebouw gaan de huidige scholen Fortuna Woensdrecht en Hoogerheide definitief samen.

Daarnaast is er een aparte vleugel ingericht voor de nieuwe dagopvang 0 t/m 4 jaar en er is een prachtige centrale ruimte voor de kinderen die gebruik maken, van voor- en naschoolse opvang.

Het gebouw is vanuit de visie “samen spelend en lerend groeien” naar de wensen van het team door architect Nanine Carree ontworpen. De klaslokalen zijn gelegen aan verschillende speel- en leerpleinen, met ieder een geheel eigen uitstraling. De kinderen kunnen daar naar hartenlust spelen, ontdekken en samenwerken.” De sleutel is hiermee op de juiste plaats aangekomen om alles in gereedheid te brengen, zodat de kinderen en de teamleden van Fortuna het  gebouw op 19 augustus in gebruik kunnen nemen.

In de directe omgeving

De directe omgeving van het schoolgebouw wordt de komende tijd aangepast. De werkzaamheden om aan de Fortuinstraat een zo veilig mogelijke verkeerssituatie te realiseren zijn vandaag gestart. Ter hoogte van het schoolgebouw wordt de straat opnieuw ingericht en er wordt aan beide zijden van de straat een Kiss & Ride-zone aangelegd.

Het openbaar gebied aan de kant van de speeltoestellen en het voetbalveldje wordt in het najaar verder ingericht. Voor deze periode is gekozen vanwege het plantseizoen. Het inrichtingsplan voor de directe omgeving is gemaakt door landschaps- en ontwerpbureau LOS en is te zien op www.woensdrecht.nl/ikc.
*

Cookieinstellingen