Nacht van de Geschiedenis in het Kasteel Ravenhof op 19 maart

Foto:

Kinesist Francis Van der Brempt brengt een levendig verhaal over 50 jaar Evolutie en Meesterschap in de Kinesitherapie.

Vanuit eigen ervaringen en deskundigheid weet hij als geen ander te boeien met een vlot met voorbeelden doorspekt verhaal.
Dikwijls is zijn ontwikkeling in de praktijk als kinesist gegroeid vanuit verrassende vaststellingen, onder meer in het kader van de sport. Deze hebben hem geleerd hoe het verlaten van de betreden paden telkens nieuwe inzichten meebracht die hij in de praktijk wist om te zetten.

Evolueren

Zijn boodschap “ je kan met alle kennis en ervaring die je opdoet steeds iets aanvangen in nieuwe domeinen van de kinesitherapie, als je er maar voor open staat en durft te evolueren.“
De kinesist helpt de natuur en opent de deur naar een vlotter herstel , een portiersfunctie die Francis zal toelichten in de Nacht van de Geschiedenis in het kader van Meesterschap.
Dinsdag 19 maart 2019 om 20 uur, Kasteel Ravenhof, Oud Broek 4, 2940 Stabroek-Putte

Bijdrage: 7€ of 5€ voor houders van cultuurkaart DF
Reservatie: secretariaat Davidsfonds Putte-Grens via mail [email protected] of telefoon +32(0)3 6640169. Gelieve om organisatorische redenen vooraf in te schrijven voor 16 maart.

Kinesitherapie

Kinesitherapie betekent letterlijk het behandelen door bewegen. De voornaamste doelstelling van de kinesitherapie is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van bewegen.

Reacties