Mountainbikers krijgen eigen routes in Grenspark Kalmthoutse Heide

Een aantal van de vrijwilligers
Een aantal van de vrijwilligers
Foto: Jan Krijtenburg

Vrijwilligers, die in Grenspark Kalmthoutse Heide werken aan de speciaal voor MTB’ers aangelegde routes, werden zaterdag in het zonnetje gezet.

Vrijwilligers, op weg naar hun klus in het bos

Fiets- en wielergemeente

Woensdrecht, als fiets- en wielergemeente en houder van het UCI Bike City label, had tot op heden nog geen speciaal voor sportieve mountainbike rijders aangelegde routes. Er word wel met mountainbikes in het grenspark gereden maar omdat dit op dezelfde paden gebeurde als waar wandelaars en ruiters in het bos recreëren gaf dit de laatste tijd wat overlast.

De gemeente Woensdrecht heeft daarom, in samenwerking met Grenspark Kalmthoutse Heide, geïnvesteerd in een aantal speciaal voor MTB rijders aangelegde routes in het grenspark. Bovendien is er, in samenwerking met ‘Sport Vlaanderen’ een verbindingslus van ruim veertig kilometer aangelegd, over Belgisch en Nederlands grondgebied, om de verschillende MTB routes te kunnen bereiken.


Grenspark Kalmthoutse Heide is geen eigenaar van het gebied. De gronden in het grenspark zijn eigendom van verschillende eigenaren, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en anderen, waarbij Grenspark Kalmthoutse Heide een coördinerende rol heeft.

Voorbereiding

De coördinator van dit project, Jan Weverbergh van Grenspark Kalmthoutse Heide, vertelde dat er al lang over gesproken werd met de diverse grondeigenaren en beheerders en de natuur organisaties uit de regio. Vorig jaar is dan echt gestart met het project en nadat één en ander ook met omwonenden besproken is bleek er maar één van de omwonende bezwaar te maken.

Scheiden van recreatie vormen

Naast het ruimte maken voor de MTB rijders is één van de doelstellingen van het project, de verschillende vormen van recreatie in de natuur van elkaar de scheiden. Zo krijgen wandelaars, MTB’ers en ruiters hun eigen routes, zodat er zo min mogelijk hinder van elkaar ervaren zal worden.

Vrijwilligers

Het project wordt uitgevoerd door vrijwilligers. René den Hartog is een van de circa vijfentwintig vrijwilligers die regelmatig komen werken aan de aanleg van de singletracks, de smalle en vaak slingerende paden met af en toe wat hoogteverschil die sportieve MTB rijders zo graag rijden.

René vertelde dat de vrijwilligers allemaal actieve MTB rijders die naast hun liefde voor de MTB sport, ook een passie voor de natuur hebben. De MTB routes worden dan ook zo aangelegd dat kwetsbare stukken natuur ontzien worden, maar waar wel optimaal van de natuur genoten kan worden.

René, die zelf uit Roosendaal komt, rijdt sinds 1997 al MTB routes in Brabant en Zuid-Holland. Hij heeft daardoor veel ervaring opgedaan, die hij hier in het grenspark wil benutten om zo goed mogelijke routes aan te leggen.

De vrijwilligers teken veel vrije tijd in het aanleggen van de routes en daarom werden ze deze zaterdag in het zonnetje gezet.
Er was wat lekkers voor de vrijwilligers en alle vrijwilligers kregen een speciaal hesje om te dragen onder het werk. Het doel hiervan is de herkenbaarheid van de vrijwilligers en de veiligheid voor wanneer ze langs de route aan het werk zijn.

Singletracks

Het merendeel van de MTB routes zijn singletracks waar mooie snelle bochten met een verkanting worden aangelegd, maar ook juist langzamere bochten, om de snelheid naar beneden te brengen waar de MTB route bijvoorbeeld een wandelpad kruist.

Er worden mooie bochten aangelegd

Naast het grondverzet bij de aanleg van de routes, worden obstakels als laag hangende takken, op de route stekende boomwortels en dergelijke verwijderd en word er bij kruisingen met ander verkeer aan de zichtbaarheid gewerkt door dichte begroeiing te snoeien om niet alleen een sportieve en leuke, maar ook een veilige route te maken.

Takken en dennenappels worden van het pad geveegd

Routes en afstanden

  • Stoppelbergen, 6 km
  • Wildernissen, 9km
  • Volksabdij, 5,6 km
  • Staartse Heide, 6,1 km
  • MTB verbinding Noord 27,2 km
  • MTB verbinding Zuid 17,2 km

Plannning en evaluatie

Volgens de voorlopige planning zou het project in december 2020 afgerond moet zijn. Dan moeten alle MTB paden klaar zijn, moeten er bordjes en paaltjes langs de routes staan en komen de routes, met alle belangrijke en nuttige informatie ook op de website van het grenspark te staan (grensparkkalmthoutseheide.com/mountainbike).
Over circa een jaar, na het winter seizoen, is het de bedoeling om het project te evalueren en eventuele aanpassingen te doen waar er knelpunten zouden ontstaan.

De routes

Cookieinstellingen