Lzeen en shicrejvn is niet voor iereeden vezlafneksprend

Foto: Jan Krijtenburg

In de ‘Week van Lezen en Schrijven’ van 7 tot en met 13 september wordt extra aandacht gevraagd laaggeletterdheid.

Ook in Woensdrecht gebeurt dat, aangezien het percentage mensen dat moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en/of het gebruik van computer of smartphone hoger ligt dan het landelijk gemiddelde (16% tegenover 11%).
Het ‘lokaal werk-/jaarplan laaggeletterdheid 2020-2021’ geeft aan hoe Woensdrecht verder bouwt aan het To-Taalhuis en invulling geeft aan het onlangs opgestelde regionale plan van aanpak.

Dromen, Durven, Doen

‘Dromen, Durven, Doen’ is de titel van het Regioplan Laaggeletterdheid 2020-2024, dat opgesteld is voor 14 gemeenten. In de aanpak van laaggeletterdheid volgen zij twee uitgangspunten: de basis op orde en meer mensen bereiken (conform landelijk beleid).

Om optimaal in te kunnen spelen op de lokale situatie geeft elke gemeente via een lokaal werkplan aan hoe zij invulling geven aan deze uitgangspunten. Het plan van Woensdrecht is onlangs vastgesteld door het college. Portefeuillehouder Lars van der Beek daarover: “In Woensdrecht hebben we met het To-Taalhuis al een stevig taalnetwerk staan. Veel activiteiten zijn al opgestart of zijn in ontwikkeling. Onze uitdaging om de basis verder op orde te krijgen, ligt vooral in het verder structureren van alle initiatieven en de kwaliteit van het lesaanbod.”

Ontwikkeling

Meer mensen bereiken wil Woensdrecht in het bijzonder binnen twee doelgroepen: mensen die Nederlands als moedertaal hebben en kinderen en jongeren met een risico op een taalachterstand. “Anderstaligen die Nederlands willen leren, weten ons eigenlijk al heel goed te vinden”, geeft Monique Swagemakers van het To-Taalhuis aan. “Het ligt moeilijker om mensen te bereiken die zich redden dankzij hun informele netwerk. Pas als zij echt niet meer mee kunnen doen in de samenleving komen ze vaak via familie of bekenden bij ons terecht.”

Het To-Taalhuis in Woensdrecht bestaat ruim 2 jaar en kent een breed netwerk. Met een vraaggerichte aanpak en het doel dat iedereen tevreden en blij is met de hulp die zij krijgen, maken deelnemers vaak een enorme persoonlijke ontwikkeling door. Door de coronacrisis is een deel van het aanbod versneld gedigitaliseerd. Waar mogelijk en wenselijk willen de partners dit de komende tijd blijven benutten. Ook dat staat in het lokaal plan, dat opgesteld is voor de 2e helft van 2020 en 2021 en elk jaar wordt vernieuwd.

Reacties