Lachgasverbod op elf plekken in gemeente Woensdrecht

Foto:

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om, op basis van de Algemene plaatselijke verordening (APV), elf plekken in de gemeente aan te wijzen waar een lachgasverbod van kracht is.

15 Oktober

Dat betekent dat het op die plekken verboden is om lachgas te gebruiken of voorhanden te hebben. Het gaat om plekken waar het gebruik van lachgas tot hinder leidt en het woon- en leefklimaat wordt aangetast. Het verbod wordt van kracht op 15 oktober.

 Opiumwet

“Het gebruik van lachgas is tijdens evenementen al verboden in Woensdrecht. Een totaalverbod kunnen we niet opnemen, daar moet de Opiumwet voor worden aangepast. Wel kunnen we het gebruik verbieden als dit hinder of overlast veroorzaakt en dat doen we nu door het aanwijzen van deze gebieden” aldus burgemeester Adriaansen.

Hoogerheide, Putte en Ossendrecht

In Hoogerheide worden vijf parkeerplaatsen aangewezen: de carpoolplaats, de Philomenahof achter het gemeentehuis e.o., bij het zwembad, bij Tasty World en naast de Albert Heijn aan de Huijbergseweg. In Putte gaat het om de parkeerplaatsen bij de Grenswachters en achter het Kruitvat, de eendenvijver, de voetbalkooi en de Gloriete. In Ossendrecht is het veld aan de Kerkstraat/Eikelhof aangewezen.

De keuze voor deze locaties is onder andere gemaakt op basis van observaties van politie, BOA’s en jongerenwerkers. Mocht het probleem zich verplaatsen dan kunnen ook andere gebieden aan de lijst worden toegevoegd.

Landelijk

Burgmeester Adriaansen: “de verwachting is dat het gebruik van lachgas landelijk verder ingeperkt zal worden. Tot die tijd kunnen we alleen voorkomen dat het gebruik tot hinder leidt en (potentiele) gebruikers wijzen op de risico’s. Bij het aanwijzen van de gebieden hoort wat ons betreft dus ook een extra inzet op het gebied van preventie en voorlichting. Novadic-Kentron en de jongerenwerker zullen daarom de komende tijd extra op pad gaan om het gesprek met vooral jongeren aan te gaan over het gebruik van lachgas.”

Nodvic-Kentron

Met deze gesprekken over lachgas hopen de gemeente en Nodvic-Kentron gebruikers te informeren, maar ook meer over het gebruik te leren. Door aandacht te vragen voor de problematiek willen ze lachgas ook onder de aandacht bij ouders brengen en kunnen ze de ouders informeren en stimuleren dit te bespreken met hun kinderen. Zo krijgt de aanpak van lachgas een preventiever karakter en een zo breed mogelijk draagvlak. Voor vragen is Novadic-Kentron Info en Advies dagelijks te bereiken op: 073-689 90 90 en via [email protected].

Locaties

De exacte locaties per dorp zijn als volgt:

Putte:
– Parkeerterrein v.v. de Grenswachters
– De voetbalkooi aan de Postbaan
– De Eendenvijver aan de Beukendreef
– De parkeerplaats achter Antwerpsestraat 34 (Kruidvat)
– De Gloriete aan de Canadalaan 27

Hoogerheide:
– Het parkeerterrein aan de Philomenahof
– Het parkeerterrein aan de Sportlaan 4
– Het parkeerterrein aan de Antwerpsestraatweg 100
– Het parkeerterrein aan de Huijbergseweg 21
– De carpoolplaats aan de Antwerpsestraatweg/N289

Ossendrecht:
– Het veld aan de Kerkstraat/Eikelhof

Boete

De boete bij overtreding van het lachgasverbod bedraagt €140,-

Reacties