Laatste kans voor archeologen

Foto: Leo den Heijer

Omdat door de bouw van nieuwe strekdammen het vindgebied van de slikken bij Rilland bedekt zal worden is op 13 januari nog een archeologisch onderzoek gedaan.

Een verslag, inclusief foto’s, van Leo den Heijer:

Op 13 januari liepen drie archeologen van Erfgoed Zeeland, onder wie de Provinciaal archeoloog en zijn plaatsvervanger, samen met mij over de Westerscheldedijk het slik op. Reden? Er spoelt veel materiaal weg en ik vond in de laatste week van het afgelopen jaar een mooi intact kookpotje, een Grape, uit de periode 1350-1400!

Deze vondstmelding gaf de heren reden om met een draagbare GPS naar het slik te komen en zaken vast te leggen voordat er een grote aanpassing gedaan gaat worden door Rijkswaterstaat. Deze organisatie gaat in de komende maanden meerdere strekdammen aanleggen om verdere erosie tegen te gaan. Gevolg is dan opslibbing waardoor verdere vondsten niet meer gedaan kunnen worden en alles onder een laag slib zal verdwijnen. Informatie avond zal zijn op donderdagavond 16 januari in Bath.

Eerst metingen verricht bij bloot gespoelde woonterpen; diverse scherven gevonden en een wervel (Schaap/geit) daarna doorgelopen. Een geoefend archeologenoog ontdekte een houten object: een vervenersschepje? Helaas bleek, na voorzichtig vrij leggen ervan, het een Spadesteelhandvat te zijn van latere datum dan Middeleeuws….

We liepen door naar een ex fundament; eerder berichtte ik al over een waarschijnlijk ter plekke bestaand Vuurtorenwachtershuis. Een tweede ronde vorm vlakbij spoelt bloot en spreekt tot mijn verbeelding, later merk ik met de prikstok dat er nog meer steen onder het slib ligt, intrigerend… Daarachter komt nu een grote fundering bloot. Aan de binnenkant van deze muur vond ik dus mijn eerder genoemde Graapje, en een houten bord (?) dat helemaal uit elkaar brak toen ik het uit de beschermende sliblaag opraapte. In een plastic bakje met water erop dus en als tweede vondstmelding gemeld aan Erfgoed Zeeland in een eerder verslag(begin december 2019).

Beide vondsten voorafgaand aan ons bezoek aan de slikken ingeleverd bij de heren archeologen en ingemeten als respectievelijk vondst nr 6 en 7. Het stuk rood bakkend aardewerk schaal/schotel met z.g,. “Vin” voetjes, dat ik vorige keer in mijn euforie over de gevonden Grape achtergelaten had, lag nog steeds ter plekke waar ik het toen ook vond.

Intussen zijn de archeologen nog bezig met het inmeten van de oude schuur van het vuurtorenwachtershuis….

Er vaart een grote containerbak voorbij van de Hamburg-Sud line, en ik heb nog de tegenwoordigheid van geest om mijn camera te richten op een vogel die me sterk aan een roofvogel doet denken, maar helaas tegenlicht en ver weg… Thuis gekomen blijkt het toch een Zeearend te zijn die daar overvloog!

Alles wordt ingemeten, gedocumenteerd en gefotografeerd door de heren….de draagbare GPS is daarbij onmisbaar. We meten nog wat in en prikken naar de vermoedelijke verdere fundamenten die onder het slik liggen…ook die liggen dus nu vast vast !

Ook de oude dijkweg met boomstronken ernaast wordt nog even onderzocht en gefotografeerd…

 

Reacties