In september start de pilot ‘rent a Boa’ in Woensdrecht

Foto: Jan Krijtenburg

Vanaf september gaat Woensdrecht aan de slag met de pilot ‘rent a Boa’, waarbij burgers directe invloed krijgen op de inzet van de Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa).

Contact

De opzet is dat inwoners in contact komen met de Boa en wijkagent en samen een plan maken hoe bepaalde problemen in de openbare ruimte aangepakt kunnen worden. Te denken valt aan hondenoverlast, parkeeroverlast, verkeersovertredingen en andere overlast in de openbare ruimte.

“Het is wel de bedoeling dat inwoners samen met de Boa en wijkagent aan de slag gaan om deze problemen op te lossen. Groepen met inwoners kunnen zich gezamenlijk aanmelden, waarna een plan wordt gemaakt samen met de Boa en de wijkagent”, aldus burgemeester Adriaansen.

Motie in februari

Het gaat om een proef die is opgezet nadat de gemeenteraad in februari hier een motie over aannam. Als inwoners gezamenlijk problematiek melden in een bepaalde wijk of in een bepaald gebied, wordt eerst het gesprek aangegaan. Centraal staat vervolgens hoe de problematiek gezamenlijk aangepakt kan worden en hoe het naleefgedrag verbeterd kan worden.

Burgemeester Adriaansen: “We gaan ervoor dat problemen structureel worden aangepakt in een wijk of gebied. We gaan dus niet meteen bonnen uitschrijven maar vooral ook inzetten op preventie en communicatie. Daar hebben we de bewoners hard voor nodig. Samen met hen kijken we vooraf hoe de communicatie en preventie eruit gaat zien en wanneer we sanctionerend op gaan treden”.

Het gaat in deze pilot om collectief ervaren problemen waar een oplossing voor gezocht wordt. Het is geen ‘rijdende rechter’ voor problemen tussen buren, aldus de burgemeester.

Boa-pool

vanaf januari 2018 werken de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen samen in een Boa-pool. In deze pool zijn vijf Boa’s opgenomen die over alle vier de gemeenten ingezet kunnen worden. Voor deze pilot is er 200 uur Boa capaciteit gereserveerd.

Aanmelden

Vanaf 19 augustus kunnen groepen inwoners zich aanmelden voor het project. Hiervoor zal een speciaal emailadres bekend worden gemaakt en vooraf wordt duidelijk gemaakt onder welke voorwaarden inwoners zich kunnen aanmelden.

De pilot gaat van september tot en met november lopen, waarna na een evaluatie zal worden beslist of deze manier van werken gecontinueerd zal worden.

Reacties