Grensoverschrijdende samenwerking ambulances komt dichterbij

Foto: Jan Krijtenburg

Door samenwerking tussen Nederlandse en Belgische ambulancediensten hoopt de gemeente Woensdrecht de aanrijtijden te verkorten.

Al jaren heeft de gemeente Woensdrecht te maken met lange aanrijtijden van ambulances als het spoedritten betreft. Aan de andere kant van de grens zijn er lange aanrijtijden naar ziekenhuizen. Om deze problemen op te lossen wordt
gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Er zijn nu stappen gezet en er moeten nog stappen genomen worden om tot een definitieve oplossing te komen in de vorm van een grensoverschrijdende samenwerking.

Aanrijtijden ambulances

De aanrijtijden van de ambulances zijn een belangrijk en veelbesproken onderwerp in de gemeente Woensdrecht. Met name in de dorpen Ossendrecht en Putte is er een overschrijdingspercentrage van de aanrijtijden bij spoedritten.

Wethouder Van Agtmaal: “We weten allemaal dat iedere minuut telt bij een levensbedreigende situatie. We zoeken dan ook steeds naar mogelijkheden om mensen in onze gemeente zo snel mogelijk van de noodzakelijke hulp te voorzien in een dergelijke situatie. Een van de mogelijkheden is grensoverschrijdende samenwerking met België”.

De feiten*

  • De norm is 5% overschrijding van de aanrijtijden bij spoedritten
  • In de gemeente Woensdrecht bedraagt het overschrijdingspercentage 23,5%
  • In het dorp Ossendrecht is dit 41,7%
  • In het dorp Putte is dit 52,3%
    (*gebaseerd op cijfermateriaal uit 2019)

Verschillen België en Nederland bij ambulances

De inzet van een Belgische ambulance in Nederland en uiteraard ook andersom, klinkt in eerste instantie misschien niet zo ingewikkeld. Toch zijn er in de praktijk een aantal belemmeringen die overkomen moeten worden:

  • Er is een opleidings- en competentieverschil van het ambulancepersoneel;
  • Er is geen toestemming om naar het ziekenhuis in het buitenland door te rijden;
  • Er is een verschil in vergoeding van ziektekostenverzekeraars;
  • Het gebruik van zwaailichten en sirenes is verschillend.

Onderzoek naar grensoverschrijdende samenwerking

Om tot een breed gedragen oplossing te komen is er samenwerking met een groot scala aan Nederlandse als Belgische partijen. Tevens is er EU-subsidie verkregen in de vorm van een onderzoek door een expert naar de hierboven genoemde obstakels.

Het onderzoek van een expert heeft in het laatste kwartaal van 2019 geresulteerd in een rapport met daarin de conclusie dat de obstakels niet onoverkoombaar zijn op juridisch en administratief gebied.
Een oplossing staat of valt wel bij goede afstemming van de samenwerking.

Vervolgstappen

Om de samenwerking verder uit te werken en duurzaam te maken zal het Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO) de coördinerende rol op zich nemen tussen alle partijen.

Een vervolgbijeenkomst staat dit najaar gepland. Wethouder Van Agtmaal: “Het plan kan alleen slagen wanneer het steun krijgt van alle betrokken partijen en op voorwaarde dat de financiering geregeld kan worden. Ik sta hier positief tegenover en hoop dat we tot een goede samenwerking over kunnen gaan, waarvan zowel Nederlandse als Belgische mensen profiteren.”

Reacties