Geen carnavalsoptochten in Woensdrecht

Foto: JKr

Een aantal carnavalsactiviteiten in het seizoen 2020-2021, en in het bijzonder de optochten, kunnen in verband met de corona-pandemie niet doorgaan.

We staan aan de vooravond van 11/11, waarbij het -zeker met de aanvullende corona-maatregelen van afgelopen dinsdag- vrijwel onmogelijk is geworden om nog maar iets te organiseren. Hoe jammer dan ook, maar in die dorpen waar nog iets gebeurt zal dat zeer kleinschalig in besloten kring zijn. En dan hoogst waarschijnlijk ook nog digitaal.

Hoe gaan we in 2021 carnaval vieren?

Een vraagstuk waar de carnavalsverenigingen uit de gemeente Woensdrecht al langere tijd mee worstelen. Grote evenementen waar veel publiek op afkomt, kunnen hoogstwaarschijnlijk ook in februari 2021 nog niet georganiseerd worden vanwege corona. Net als in alle omliggende gemeenten zet deze pandemie ook door de carnavalsoptocht 2021 in de gemeente Woensdrecht een streep. In goed overleg met de gemeente is dan ook besloten om de optochten niet door te laten gaan.

Geen risico nemen

Burgemeester Steven Adriaansen: “Het is echt ontzettend jammer dat de carnavalsoptochten niet door kunnen gaan, maar we kunnen niet het risico nemen dat het corona-virus om zich heen grijpt onder het publiek dat op de optochten afkomt. Ik heb met alle carnavalsstichtingen uit onze gemeente en Stichting Openbare Feestelijkheden (SOF) contact gehad en we zijn gezamenlijk tot deze conclusie gekomen. Ik denk ook dat het goed is dat we hierin aansluiten bij onze aangrenzende gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal. Als ergens toch een optocht georganiseerd zou worden, dan krijg je een ongewenste extra toestroom van mensen uit andere plaatsen”.

Een kras op de carnavalsziel

“Met pijn in ons hart en een kras op onze carnavalsziel moeten we helaas melden dat we hebben besloten om enkele carnavalsactiviteiten in het seizoen 2020-2021, zoals de optocht, af te lasten in verband met de corona-pandemie. Wij moeten als carnavalsstichtingen onze maatschappelijk verantwoordelijkheid nemen. Gezondheid gaat boven alles. Maar net als Kerstmis en Oud & Nieuw gaat carnaval 2021 ook door, alleen op een andere manier.

Woensdrecht zal het zonder de activiteiten moeten doen waar veel mensen op afkomen. We weten nog niet hoe de corona-wereld er dan weer uitziet, maar we zijn flexibel genoeg om te blijven zoeken naar de mogelijkheden binnen de dan geldende regels, hopende dat we het ergste dan weer gehad hebben”. Aldus de gezamenlijke Woensdrechtse carnavalsstichtingen

Reacties