Geen Business Award 2017 in Woensdrecht

Foto:

Helaas kan de geplande Business Award 2017 uitreiking op 30 maart niet doorgaan.

De afgelopen maanden is de Lions Club Woensdrecht Zuidkwartier druk bezig geweest met het voorbereiden van de Zuidwesthoek Business Award 2017. Deze Awards zouden worden uitgereikt op een feestelijke avond in het ZuidWestHoek College te Ossendrecht op vrijdagavond 30 maart 2018.

Vrijdag 30 maart 2018 – een ongelukkige datum.

Met de inspanningen voor de Zuidwesthoek Business Award heeeft de Lions Club Woensdrecht Zuidkwartier  willen vasthouden aan de onderlinge interactie van overheid (de gemeente), onderwijs en ondernemers. Het ZuidWestHoek College bood daarvoor de beste plek in onze gemeente. Hierdoor zijn we wel gebonden aan officiële vrije schooldagen. Dit gecombineerd met de keuze voor een vrijdag in het eerste kwartaal was er geen andere datum dan goede vrijdag 30 maart te vinden.

De organisatie was zich bewust dat deze datum een risico met zich mee zou brengen in verband met mogelijke andere verplichtingen van ondernemers in dat weekend. Echter, na een korte rondgang binnen ondernemend Woensdrecht en overleg met de partners, is toch besloten aan deze datum vast te houden. Uiteindelijk is het toch onoverkomelijk gebleken voor de gasten en is de Lions Club gedwongen de avond op 30 maart aanstaande niet door te laten gaan.

Lions Club Woensdrecht Zuidkwartier betreurt dat ten zeerste. Niet alleen voor de reeds ingeschreven deelnemers, de sponsoren en de business partners maar vooral omdat alle inspanningen van de leden van de Lions Club in dit geval niet zullen leiden tot een voldoende opbrengst voor onze lokale goede doelen. Ze vinden dat buitengewoon jammer.

De Lions Club gaat uiteraard op zoek naar alternatieven.

Reacties