Geen budget meer in Woensdrecht voor extra huishoudelijke hulp

Foto: Jan Krijtenburg

De gemeente Woensdrecht stopt per 1 april 2020 de regeling ‘huishoudelijke ondersteuning toelage’.

1 April 2020

Deze regeling maakte het voor mensen met een indicatie mogelijk om extra huishoudelijke hulp in te kopen tegen een laag tarief. Gezien de druk op de Wmo-budgetten heeft Woensdrecht besloten om in navolging van vele andere gemeenten de regeling per 1 april 2020 stop te zetten.

De regeling voor extra huishoudelijke hulp is in 2015 landelijk in het leven geroepen om de veranderingen in de zorg te compenseren voor zowel cliënten als zorgaanbieders. Werkzaamheden die niet (langer) onder het contract huishoudelijke hulp vielen, konden zo tóch uitgevoerd worden en voor de mensen tegen een laag tarief. Gedacht kan worden aan een extra grote schoonmaak, het in de was zetten van meubels of het opruimen van de zolder.
De regeling kon ook ingezet worden om mantelzorgers te ontlasten, bijvoorbeeld bij dreigende overbelasting.

Bekostiging

Wethouder Lars van der Beek: “We hebben altijd ons best gedaan om Wmo-cliënten en mantelzorgers te ontlasten door de financiële drempel voor huishoudelijke hulp zo laag mogelijk te houden. We hebben dit langer gedaan dan wettelijk afgesproken en langer dan veel andere gemeenten maar zien dat dit op termijn écht niet meer betaalbaar is binnen de beschikbare budgetten.”

Om deze regeling te kunnen bekostigen, ontvingen gemeenten budget vanuit het Rijk voor 2015 en 2016. De Brabantse Wal gemeenten hielden de regeling ook na die jaren in stand. Vorig jaar besloten de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen al om de regeling te gaan afbouwen. Woensdrecht wist de regeling nog een jaar langer te behouden na verhoging van de eigen bijdrage naar 7,50 euro per uur. Ook Woensdrecht ziet zich nu genoodzaakt om de regeling af te gaan bouwen omdat er geen compensatie vanuit het rijk tegenover staat en de Wmo-budgetten onder druk staan.

Reguliere hulp gaat door

In Woensdrecht maakten vorig jaar zo’n 100 mensen gebruik van de regeling. Voor hen stopt de bijdrage voor extra huishoudelijke hulp per 1 april 2020. De regeling staat niet meer open voor nieuwe cliënten. Onderzocht wordt nog of mantelzorgers gebruik kunnen maken van een voorziening om hen tijdelijk te ontlasten als overbelasting dreigt.

Van der Beek: “Let wel: de reguliere hulp die aan mensen toegekend is via een Wmo-indicatie verandert niet door dit besluit. Het betreft alleen eventuele extra inkoop van uren. Wmo-cliënten kunnen deze extra hulp natuurlijk behouden maar ze zullen daar zelf afspraken over moeten maken met hun aanbieder en de gemeente draagt niet meer bij in de kosten.”

Reacties