Extra corona maatregelen tijdens Woensdrechtse Wielerzomer

Foto:

De gemeente Woensdrecht neemt extra corona maatregelen voor een veilig verloop van de Woensdrechtse Wielerzomer.

Woensdrechtse Wielerzomer

De wielercomités Hoogerheide en Huijbergen hebben het initiatief genomen om deze zomer de ‘Woensdrechtse Wielerzomer’ te organiseren met een wielerwedstrijd in ieder dorp. De gemeente Woensdrecht staat bekend om zijn wielerkoersen, maar natuurlijk hebben we wel met een bijzondere situatie te maken rondom het coronavirus.

Afspraken

Verspreiding van het virus moet vermeden worden en daartoe zijn een aantal voorwaarden gesteld aan de organisatie van de Woensdrechtse Wielerzomer.

Hans de Waal (wethouder sport): “Woensdrecht is een wielergemeente, maar vanwege corona zijn er veel evenementen niet doorgegaan. Dit is heel logisch, maar wel jammer. Samen met de organiserende comités zijn we dan ook om tafel gegaan om te kijken hoe hier vorm aan gegeven kon worden, met inachtneming van de coronamaatregelen.

Onlangs is daar bovenop het oranje reisadvies van en naar de provincie Antwerpen gekomen. We zijn tot afspraken gekomen waarmee het zowel voor de renners als het publiek mogelijk is om de wedstrijden veilig door te laten gaan. Hierbij is het evenement uiteraard naast de geldende noodverordening gelegd en er is uitgebreid overleg geweest met de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant”.

Maatregelen

De belangrijkste afspraken rondom de wielerwedstrijden zijn als volgt:

De renners
– Vanwege het reisadvies van en naar de provincie Antwerpen zijn Belgische renners uitgesloten van deelname;
– De renners dienen zich voor en na de wedstrijd te houden aan de voor iedereen geldende coronamaatregelen.

De parcoursen
– Alle parcoursen zijn aan de rand van de dorpen (veelal poldergebied);
– De start/finish is afgebakend gebied waar publiek niet kan gaan staan. Bovendien wordt het aantal mensen binnen het afgebakende gebied gemonitord.
– Drukke plaatsen worden zoveel mogelijk vermeden.

Publiek en begeleiding
– U kunt langs het parcours komen kijken, maar houdt u zich wel aan de voor iedereen geldende coronamaatregelen: blijf bij klachten thuis, houd 1,5 meter afstand van anderen, was uw handen regelmatig en hoest/nies in uw elleboog. Bij de start/finish kunt u niet staan én schreeuwen/zingen langs het parcours mag niet. Er zijn voldoende corona-stewards aanwezig om hierop toe te zien, volg a.u.b. hun aanwijzingen op;
– Verkeersregelaars worden ingezet en verzoeken Belgische bezoekers terug te keren vanwege het oranje reisadvies.

Evalueren

Hans de Waal (wethouder sport): “Na iedere wielerwedstrijd evalueren we met de organisatie hoe het verlopen is. We kunnen dan besluiten om volgende rondes op aangepaste wijze door te laten gaan. We gaan er niet vanuit dat het nodig is, maar bij excessen, escalaties of aangescherpte coronamaatregelen kan ook besloten worden om volgende wedstrijden te annuleren”.

Eerste officiële KNWU wielerkoersen

Niels van Elzakker: (Stichting Wielercomité Hoogerheide): “”Het is mooi dat we als wielergemeente Woensdrecht de eerste officiële KNWU wielerkoersen kunnen organiseren in deze coronatijd. Na het missen van zoveel sport en festiviteiten in onze dorpen is het fijn dat we de draad weer op kunnen pakken door het organiseren van 5 koersen in alle dorpen van Woensdrecht.

Er staan supergemotiveerde renners en rensters aan de start en we doen er alles aan om de koersen veilig te laten verlopen voor renners en publiek. We vragen iedereen om de bekende richtlijnen van het RIVM te respecteren en de instructies van onze corona-stewards op te volgen, zodat we alle koersen zonder problemen kunnen laten doorgaan. We verheugen ons op prachtige koersen!”

Programma

De wedstrijden waarover we spreken zijn:


Meer informatie

Meer informatie over de programma’s en parcoursen op: www.woensdrechtsewielerzomer.nl, www.rondevanhoogerheide.nl, www.wchuijbergen.nl of Facebook Woensdrechtse Wielerzomer 2020.

Wielerzomer binnen de vijf kernen

Jeroen van Wezel (Stichting Wielercomité Huijbergen): “ Organiseren van wielerwedstrijden zit in ons bloed. Niels van Elzakker nam een aantal weken terug telefonisch contact op met de vraag of wij in de gemeente Woensdrecht een Wielerzomer kunnen organiseren binnen de vijf kernen van gemeente Woensdrecht. De vraag was in welke vorm, gezien de huidige omstandigheden en daarnaast dienden wij medewerking te krijgen van de gemeente, de KNWU en de Veiligheidsregio Midden en West Brabant.

De gemeente en KNWU waren beiden zeer enthousiast. Na diverse overleggen kregen we op 6 augustus ook groen licht van de Veiligheidsregio. De uitdaging voor ons was om sponsoren te vinden en een goed draaiboek met de coronaregels. Wij hebben een supergoed team beschikbaar die de renners en de toeschouwers op de corona regels zullen wijzen. Belangstelling vanuit de renners is overweldigend, men snakt naar het rijden van wedstrijden.”

Hitte

Let op: Het wordt zaterdag erg warm. Zorg ervoor dat u geen klachten krijgt door voldoende te drinken, de schaduw op te zoeken en zonnebrandcrème te gebruiken.

Reacties