“Evenveel geluk als wijsheid” op de culturele avond

Filosofe Dr. Miriam van Reijen in de Protestantse Kerk in Ossendrecht
Foto: Leo den Heijer

Onder de titel  “Evenveel geluk als wijsheid” gaf filosofe Dr. Miriam van Reijen een lezing in de Protestantse Kerk in Ossendrecht.

Loes van Arkel opende de avond

Dit was de eerste van een nieuwe serie culturele avonden in 2018.

Filosofe Dr. Miriam van Reijen is afgestudeerd in de sociale filosofie en ethiek en in de cultuur- en godsdienstsociologie, ze is verbonden aan de universiteiten van Nijmegen en Tilburg, schrijft boeken, organiseert filosofiecursussen en – reizen, leidt filosofische cafés en geeft workshops.

Filosofe Dr. Miriam van Reijen

Meer dan 100 toehoorders luisterden naar deze Stoïcijnse filosofe die vertelde dat oorsprong van de naam afstamt van de plek waar die bepaalde groep zich ophield; in de “Stoa”, een zuilengang ergens in Athene.
Volgens Dr Miriam worden mensen niet onrustig en ongelukkig door dingen die hen overkomen, maar door hun gedachten daarover. Irrationele gedachten verstoren de gemoedsrust omdat ze irritatie, angst, teleurstelling en schuldgevoel veroorzaken. “Emotie is vaak maar ballast”, aldus van Rijen….

Eerst nam ze haar toehoorders mee door een stuk noodzakelijke theorie, voor sommigen in het publiek wat zwaar gezien hun reacties, daarna, bij het geven van voorbeelden , bijvoorbeeld over een gevoel bij het plannen van een dag naar het strand terwijl het gaat regenen, kwam er een interactie op gang, waarbij er een soort elektrische schok door de luisteraars ging; daar werd op gereageerd!

Het was leuk om te merken dat er af en toe een lach door de kerk ging, kerk en spreker wisselden ervaringen uit. Van vliegangst tot faalangst maar ook zwaardere emoties zoals echt verdriet werden aan de orde gesteld.

Het was weer een zeer inspirerende avond in de inmiddels 9 jaar lange traditie… Na afloop werd er weer door gefilosofeerd onder het genot van een drankje….

De volgende culturele avond is op donderdag 22 februari, dan met een lezing van Tanja Groenendijk Vos over “Een jaar Donald Trump….”

Tekst en foto’s: Leo den Heijer

Reacties